Digitaal ondertekenen

3 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Digitaal ondertekenen


In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.
Het item in dit topic is het volgende punt: Digitaal ondertekenen. 
Beeld KING: Dit kan wellicht weliswaar als extensie opgepakt worden, maar de positie in het totale proces van het creëren sluit niet aan op de initiële creatie zoals die nu gestandaardiseerd is. Daarnaast vereist dit onderdeel voor optimale invulling wellicht een andere samenstelling van de werkgroep. Daarom is het advies om dit onderwerp nu niet op te pakken binnen het beheer van deze standaard. Item staat op de lijst als [DCR-12].

Johannes Battjes

De verschillende vormen van digitale ondertekening hangen nauw samen met autorisatie en workflow. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand in rol A een document genereert maar persoon B (vanuit zaaksysteem of andere TSA) moet ondertekenen. Het lijkt er op dat DMS of zaaksysteem hier een belangrijke rol in speelt. De communicatie DcV - DcA alleen is waarschijnlijk niet voldoende. Om de extensie goed te kunnen gebruiken moet waarschijnlijk eerst duidelijk worden wat de rol is van zaaksysteem/DMS en hoe verschillende personen vanuit verschillende applicaties aan hetzelfde document kunnen werken. Verzoek Roxit: werkgroep tijdelijk uitbreiden met ter zake kundigen om deze extensie vorm te kunnen geven.

Edwin Geerling

Eens met het beeld van KING. Hoeft wat ons betreft niet meegenomen te worden in de volgende fase van de standaard.