KV Gegevensmagazijn in relatie tot prefill

7 reacties / 0 nieuw
Jan Campschroer
KV Gegevensmagazijn in relatie tot prefill

De prefill definieert vragen vanuit een processen waarin formulieren gebruikt worden welke vooringevuld worden. Deze vragen kunnen aan een gegevensmagazijn gesteld worden, maar ook aan andere applicaties waar deze gegevens in zijn opgenomen.

In het koppelvlak waar we het nu over hebben, redeneren we meer vanuit het aanbod. Wat zijn de meest gebruikte services welke je aan kunt bieden vanuit het gegevensmagazijn. Daar zitten de services van de prefill in, maar dat zijn er ook meer.

Het is dus een uitbreiding. Is dat duidelijk genoeg, of zijn hier nu bedenkingen bij?

Gilbert Frijters

Ik vraag me af of de benadering niet meer vanuit de klant zou moeten komen? We kunnen nu bijvoorbeeld vanuit het sociale domein geen producten aan laten vragen. Nieuwe aanvragen moeten via het keukentafel gesprek. Maar verlengingen zouden zonder het keukentafel gesprek gedaan kunnen worden. Zeker in het geval van herindicaties. Als we vanuit het gegevensmagazijn over de juiste gegevens kunnen beschikken zouden we als gemeenten zeker slagen kunnen maken in de dienstverlening naar de burger en het bedrijf. Een uitbreiding is naar mijn idee dus zeer wenselijk. De huidige mogelijkheden zijn erg beperkt waardoor we nu al tegen grenzen aan lopen.

Henk ter Balkt

Alle gegevens die voor het gegevensmagazijn van belang zijn moeten worden aangeboden vanuit alle applicaties die een aanvulling kunnen leveren op het magazijn. Als we die dan kunnen leveren om meer gegevens te gaan gebruiken dan zijjn we op de goede weg.

Leo Schoor

Er zijn uiteraard bedenkingen vanuit de privacy. Niet alles mag zomaar aan elkaar gekoppeld worden. Naar mijn idee zou het echter ideaal zijn, als er één koppelvlak is. Hiermee zouden niet alleen alle gegevens uit de basisregistraties moeten kunnen worden uitgewisseld, maar daarnaast ook alle gegevens vanuit (gemeentelijke) administraties, die voor processen nodig zijn. Bij alles wat we doen moeten we ons richten op de vraag. Zonder vraag geen aanbod genereren.

John Cardol

Voor mij is het niet duidelijk genoeg. Als je de services vanuit het gegevensmagzijn (veel) breder laat worden dan tbv prefill, is er een goede kans dat het GM een andere plaats in de architectuur gaat innemen, of zelfs veranderingen in die architectuur teweeg brengt. De bruikbaarheid/acceptatie van de standaard is in grote mate afhankelijk van de inpasbaarheid in de architectuur van de gemeente. Ik denk dat het belangrijk is dat de services zijn afgestemd op de plaats/rol die het GM in de architectuur inneemt, en dat we dus duidelijk een eenduidig voor ogen moeten hebben welke plaats/rol dat is.

Leo van Nimwegen

Als ik kijk wat Google allemaal al weet over mij en voor mij "prefilt" vind ik het al eng genoeg. Een informatiegestuurd systeem is prima -we mogen tenslotte niet naar de bekende weg vragen- maar de bron daarvan moet of absoluut openbaar zijn, of absoluut afgeschermd of versleuteld zijn. En moet allemaal binnen hetzelfde koppelvlak mogelijk zijn.

Brenda de Graaf

De standaard ‘prefill eFormulieren services 1.0’ biedt een goede start voor aanbieders van basisgegevens. Er is echter meer nodig om een interface te specificeren die overeenkomt met wat men daadwerkelijk vanuit een gegevensmagazijn of kernregistratie kan en wil aanbieden. Hiervoor hebben we vanuit Den Haag een voorzet gedaan.