Ontbreken Fo01 in woz0312_ontvangAsynchroonBericht_mutatie

4 reacties / 0 nieuw
Johan Jansma
Ontbreken Fo01 in woz0312_ontvangAsynchroonBericht_mutatie

In de wsdl van "woz0312_ontvangAsynchroonBericht_mutatie" is geen definitie te vinden van de operation "Fo01". Zou deze operation toegevoegd moeten/kunnen worden? Het zou anders niet mogelijk zijn om een asynchroon foutbericht te versturen, wanneer een bericht niet verwerkt zou kunnen worden.

Maarten van den...

In de nu vigerende versie van de woz0312 schema's (031203 voor woz0312_ontvangAsynchroon_lv_mutatie_afnemer.wsdl en woz0312_ontvangAsynchroon_lv_mutatie_lv.wsdl en 031202 voor woz0312_ontvangAsynchroon_lv_mutatie_gemeente.wsdl) komt de operation voor Fo01 wel voor. De meest recente versie kan gedownload worden vanaf http://new.kinggemeenten.nl/gemma/stuf/stuf-extern/stuf-woz in het tabje Bibliotheek. Bij de definitie ervan is helaas wel een fout gemaakt in het fault element wordt per abuis het Fo01 gebruikt in plaats van Fo03. Dit zal in de volgende patch verbeterd worden.

Anoniem

De lv berichten zijn voor ons niet relevant. Wij willen gebruik maken van woz0312_ontvangAsynchroonBericht_mutatie.wsdl t.b.v. het uitwisselen van asynchrone berichten tussen WOZ-procesapplicaties.

Dus graag zouden wij nog de operation Fo01 in deze wsdl toegevoegd willen hebben. Kan dit meegenomen worden in de patch?

Maarten van den...

In het sectormodel WOZ is ervoor gekozen om in lijn met de uitgangspunten van StUF het versturen van foutberichten niet te ondersteunen, als een verwerking van een asynchrone kennisgeving of synchronisatiebericht fout gaat. De achtergrond van deze keuze is dat de verwerking niet fout hoort te gaan, als het bericht valideert en beide applicaties goed getest zijn. Daarnaast is er geen functionaliteit gedefinieerd die beschrijft hoe op zo'n foutbericht gereageerd zou moeten worden door de ontvanger (ligt de fout aan de ontvanger of aan de zender van het foutbericht). Er is voor gekozen om fouten af te handelen door middel van menselijke interactie. Het staat je overigens vrij om desondanks Fo01-foutberichten te versturen, maar over de verwerking hiervan zijn dan bilaterale afspraken nodig met de ontvanger, omdat het vanuit het sectormodel WOZ legitiem is dat een ontvanger deze berichten negeert.