BAG-GBA koppelvlak irt StUF BG 03.10

2 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
BAG-GBA koppelvlak irt StUF BG 03.10

Het BAG-GBA koppelvlak is gebaseerd op bg0204 terwijl het BAG-WOZ koppelvlak gebaseerd is op bg0310. Vanuit de gedachte dat een bronhouder (BAG) vanuit één informatieverstrekking alle afnemers kan informeren, is het gewenst om het BAG-GBA koppelvlak ook te baseren op bg0310.

Robin den Adel

In de berichtcatalogus bg0310-BAG versie 1.0 staat in paragraaf 2.1

"De definitie van berichten is gebaseerd op de werkprocessen BAG. Dit betekent dat de gedefinieerde (samengestelde) StUF-BG 3.10 berichten gebruikt kunnen worden voor het melden van BAG-mutaties aan alle andere gemeentelijke applicaties (incl. mid-office applicaties)."

Ik zou dus verwachten dat het BAG-GBA koppelvlak wordt vervangen i.p.v. aangepast.