BGWZ000004 implementatie

8 reacties / 0 nieuw
Anoniem
BGWZ000004 implementatie

Voor de sortering binnen een bericht volgens de BAG berichtencatalogus geldt: Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; In de implementatie van deze regel wordt naar de oude instanties van de objecten gekeken. Dat is naar mijn idee onjuist. Als is het maar omdat tijdstipRegistratie daar niet eens mag voorkomen. Voorstel: kijk bij het handhaven van deze regel naar de nieuwe instanties van objecten.

Robert Melskens

Het element 'tijdstipRegistratie' mag inderdaad alleen aanwezig zijn op het huidige object. Het lijkt me dus aannemelijk dat je gelijk hebt alhoewel het niet expliciet staat beschreven in de documentatie van de BAG berichtencatalogus. Ik heb dan ook een erratum ingeschoten waarin ik voorstel om dit expliciet op te nemen in de documentatie.

Dat Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR311.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.wikixl.nl/wiki/basisgemeente/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

In de StUF Expertgroep van 15 januari 2014 hebben de leden aangegeven dat wat hen betreft deze wijziging niet noodzakelijk is maar dat zij er ook geen probleem mee als hij wel wordt uitgevoerd.

Robert Melskens

Hierbij de uitwerking van erratum ERR311 dat voor de volgende StUF Expertgroep op de agenda staat.

Op pagina 9 van de 'Berichtcatalogus bg0310-BAG' heb ik voorafgaande aan de sorteerregels een extra zin opgenomen waarin expliciet wordt gemeld dat die sorteerregels moeten worden toegepast op de actuele voorkomens in de enkelvoudige berichten (zie bijlage: Berichtcatalogus bg0310-pagina-9.pdf).

Bijlage

Berichtcatalogus bg0310-pagina-9.pdf
Sid Brouwer

In het voorstel wordt gesproken van het actuele voorkomen. In de StUF-documentatie wordt in paragraaf 5.2.3 gesproken van 'oud' en 'huidig'. Het lijkt me verstandig om de terminologie uit de onderlaag vast te houden. Voor alle duidelijkheid zou de zin nog kunnen worden uitgebreid met de bijzin ", in tegenstelling tot de oude voorkomens". De onderbouwing in het StUF-document voor de terminologie: "Het woord 'huidig' wordt gebruikt, omdat het niet hoeft te gaan om actuele gegevens. Bij het opbouwen van historie kan bijvoorbeeld uit een volgende kennisgeving blijken dat de 'huidige' gegevens toch historisch zijn. Ze worden 'huidig' genoemd, omdat altijd de waarde 'geenWaarde' heeft."

Han Welmer

Het is mooi dat dit probleem wordt opgelost. Weer één minder. Maar wij hebben eerder al eens aangegeven dat de hier beschreven afgedwongen volgorde tot problemen leidt als de samengestelde kennisgeving niet-transactioneel wordt verwerkt. Om dit tweede probleem op te lossen zou een andere volgorder afgedwongen moeten worden. Zie voor nadere informatie de post met de titel "BAG berichtencatalogus en Wijzigen grens woonplaats." of RFC 0130 in de lijst met wijzigingsverzoeken

Robert Melskens

Voor ieders gemak bij deze de link naar de discussie waar Han op doelt 'BAG berichtencatalogus en Wijzigen grens woonplaats'.

Robert Melskens

Dit erratum is doorgevoerd in patch 19 (28 maart 2014).
Als uiteindelijke oplossing hebben we in hoofdstuk 5 van de BAG berichtencatalogus bij de sorteerregels de volgende zin geplaatst:

"Daarbij worden de volgende regels toegepast op de huidige (en dus niet de oude!) voorkomens in de enkelvoudige berichten:"

Discussie gesloten.