Scenario 5 stap 9 MBAG voorbeeldbericht

2 reacties / 0 nieuw
Dorien Hanegraaf
Scenario 5 stap 9 MBAG voorbeeldbericht

In het wordt-blok van dit bericht krijgt het Verblijfsobject VBO verwerkingssoort 'T' binnen "ontleentAanduidingAan WOZAOTAND". Dit verblijfsobject is echter al als T(oevoeging) aangeleverd in scenario 5 stap 8 binnen relatie-entiteit "isVerbondenMet WOZAOTOND". In stap 9 verwachten wij dan ook verwerkingssoort 'I' voor dit VBO.

Ruud Kathmann

Deze verwachting is ons inziens niet terecht. Dit hangt samen met het bijzondere karakter van de relatie naar de BAG-objecten. De BAG-objecten worden niet eerst als afzonderlijke objecten aangeleverd aan de LV WOZ en hoeven ook niet eerst afzonderlijk te worden gesynchroniseerd. Dat betekent dat telkens wanneer een nieuwe relatie naar een BAG-object wordt gelegd het desbetreffende BAG-object met een "T" in de gerelateerde wordt aangeleverd. Dat is hier dus het geval. In feite zie je dat ook al in de afzonderlijke berichten. Bijvoorbeeld in stap 1 van dit scenario wordt hetzelfde VBO ook tweemaal aangeleverd als gerelateerde met een "T". Datzelfde doet zich voor bij de stappen 8 en 9, maar nu verspreid over twee afzonderlijke berichten. Dit hangt samen met de discussie die er over dit onderwerp is gevoerd in de bijeenkomst van de Klanbordgroep Berichtenverkeer WOZ van juni 2013.