Nogmaals heeftAlsAanduiding in synchronisatiebericht

4 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Nogmaals heeftAlsAanduiding in synchronisatiebericht

In het voorbeeld synchronisatiebericht voor scenario 1 (Scenario_1_synchronisatie_02_WOZ.xml) is in het <oudste> blok de heeftAlsAanduiding relatie niet opgenomen. Ik had verwacht dat hier de actuele relatie zou worden opgenomen, maar dat is dus niet zo. Is het nu zo dat deze relatie in <oudste> alleen word opgenomen als het object een adres heeft gehad gedurende de gehele historie van het object? Of word heeftAlsAanduiding nooit opgenomen in <oudste>?

Maarten van den...

Joris heeft gelijk. In dienen alle relaties die op relatieniveau en op elementniveau geen historie hebben te worden opgenomen. Als er geen historie is op relatieniveau, maar wel op elementniveau binnen de relatie (niet erg waarschijnlijk), dan bepaalt het eventuele tijdstipRegistratie waar de relatie moet worden opgenomen.

Maarten van den...

Joris heeft gelijk. Als de relatie op relatieniveau en op elementniveau geen historie heeft, dan dient de relatie in oudste te worden opgenomen met de actuele gegevens. Als de relatie wel historie heeft op elementniveau, dan bepaalt de tijdstipRegistratie voor die historie waar de relatie moet worden opgenomen in het synchronisatiebericht.

Ruud Kathmann

Door deze twee deskundigen laat ik mij graag overtuigen dat volgens de regels van de StUF standaard deze heeftAlsAanduiding relatie in "oudste" moet worden opgenomen. Die regels leiden dan echter wel tot een vreemde situatie. Het blok oudste geeft een niet consistente set gegevens. In heeftAlsAanduiding staat dan een hele andere aanduiding van het WOZ-object dan in de groep aanduidingWOZobject. Ik ben wel benieuwd hoe andere leveranciers hier tegenaan kijken. Overigens zal zowel het bericht dat wij tot nu toe gepubliceerd hebben als voorbeeldbericht als het bericht zoals Joris dat ziet met de relatie heeftAlsAanduiding in "oudste" bij verwerking tot hetzelfde resultaat leiden. Vooralsnog zullen dan ook bij de conformiteitstoets beide berichten worden geaccepteerd.