heeftAlsAanduiding in synchronisatiebericht

5 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
heeftAlsAanduiding in synchronisatiebericht

Het is in de laatste schema's duidelijk gemaakt dat de heeftAlsAanduiding relatie geen historie heeft, echter ik heb toch nog een vraag hierover:

Het is het historie/wijziging blok in de synchronisatieberichten nog steeds mogelijk de relatie te wijzigen. Zou heeftAlsAanduiding niet moeten worden verwijderd uit het type WOZ-lv-synchronisatie-W? Ter illustratie deze pseudo-code van een bericht waarbij heeftAlsAanduiding geen enkele historie heeft:

<wozSh01-lvwoz>
  <actueel>
    <object>
      <aanduidingWOZObject>
        "actuele adres"
      </aanduidingWOZObject>
      <heeftAlsAanduiding>
        "actuele adres"
      </heeftAlsAanduiding>
    </object>
  </actueel>
  <historie>
    <oudste>
      <object>
        <aanduidingWOZObject>
          "oorspronkelijke adres"
        </aanduidingWOZObject>
        <heeftAlsAanduiding>
          "actuele adres"
        </heeftAlsAanduiding>
      </object>
    </oudste>
    <wijziging>
      <object>
        <aanduidingWOZObject>
          "oorspronkelijke adres"
        </aanduidingWOZObject>
      </object>
      <object>
        <aanduidingWOZObject>
          "actuele adres"
        </aanduidingWOZObject>
      </object>
    </wijziging>
  </historie>
</wozSh01-lvwoz>

Maarten van den...

Je observatie is correct dat het niet consistent is om geen historie toe te staan en toch in de synchronisatie berichten historie te kunnen opbouwen. Desondanks lijkt het verstandig om dit niet af te dwingen in de schema's. Als een applicatie onnodig toch historie opbouwt voor deze relatie, dan kan dit geen kwaad en waarom zou je zijn synchronisatieberichten dan afkeuren? In kennisgevingen buiten een synchronisatiebericht kan deze relatie per slot van rekening ook gewijzigd worden.

Joris Wit

Ik zou het wel in de schema's willen afdwingen, omdat de schema's ook afdwingen dat er maximaal 1 heeftAlsAanduiding (maxOccurs 1) in het <actueel> blok voorkomt. Het is in de huidige versie inderdaad wel mogelijk om historie aan te leveren, maar er moet dan afgeweken worden van de regel dat alle sleutelSynchronisatie's worden genoemd in het <actueel> blok.

Maarten van den...

Joris, dank voor je snelle reactie. Ik had deze finesse inderdaad overzien. Het is nu inderdaad onmogelijk om voor historische relaties de sleutelSynchronisatie te specificeren. Dat moet dan ook wel impliceren dat je niet historisch kunt aanleveren. Ik zal het kunnen aanleveren van deze relatie in de wijzigkennisgevingen in de synchronisatieberichten onmogelijk maken. In de volgende patch wordt dit uitgeleverd.

Joris Wit

In versie 20131002 is de heeftAlsAanduiding relatie verwijderd uit WOZ-lv-synchronisatie-W, maar ik zie nu dat deze in versie 20140108 weer is teruggebracht. Ik vermoed dat er dus een nieuw inzicht is ontstaan..?