Bericht BSKMB en ingangsdatumWaarde ongelijk 1-1-yyyy

2 reacties / 0 nieuw
Dorien Hanegraaf
Bericht BSKMB en ingangsdatumWaarde ongelijk 1-1-yyyy

In BSKMB ontbreekt het blok voegToeWRD. Als na bijv. het overlijden van een eigenaar een medebelanghebbende erfgenaam een beschikking aanvraagt, is het dus niet mogelijk om een nieuw voorkomen van WRD met een ingangsdatum waarde ongelijk 1-1-yyyy te melden.

Ruud Kathmann

De werkwijze die het uitgangspunt is geweest bij deze berichtspecificaties, is overeenkomst hetgeen staat in de Vraagbaak waardevaststelling omtrent beschikkingen bij erfgenamen. De eerste erfgenaam (niet zijnde de partner) die om een beschikking vraagt met als ingangsdatum, de datum van overlijden, is dus geen "medebelanghebbende (art 28 Wet WOZ)", maar "een nieuwe belanghebbende (art 26 Wet WOZ). Dat is dus een NBSK beschikking. Wanneer dan een tweede erfgenaam ook om een beschikking vraagt met dezelfde overlijdensdatum, dan is pas sprake van een medebelanghebbende.