Relatie Vestiging naar Maatschappelijke Activiteit

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Relatie Vestiging naar Maatschappelijke Activiteit

In o.a. het OWOZ bericht kan een vestiging worden toegevoegd. In het bericht is de relatie naar MAC (oefentActiviteitenUitVoor) optioneel. Uit het RSGB document deel 1 maak ik uit de tekening "detaillering subjecten" op dat een vestiging altijd aan een maatschappelijke activiteit moet zijn gekoppeld. Ik zou daarom denken dat in de LV WOZ berichten deze relatie ook verplicht moet zijn.

Ook de scenario's 3 en 7 zouden dan met een kvkNummer moeten worden uitgebreid natuurlijk.

Ruud Kathmann

Inderdaad is in de beoogde modellering van gegevens uit het Handelsregister naar het RSGB de genoemde relatie en daarmee het vastleggen van het KvK-nummer verplicht. Er is echter bewust voor gekozen deze verplichting (nog) niet te laten gelden voor het aansluiten op de LV WOZ. Daarvoor zijn twee redenen:

Deze relatie naar KvK-nummer zal niet altijd beschikbaar zijn in de bestaande WOZ-administraties (en door werken met aanvulling SoFi-nummer geeft dit verder ook geen problemen). Het afdwingen van deze relatie zou dan een extra belemmering zijn om aan te sluiten op de LV WOZ.

De entiteit VES kan ook gebruikt worden voor "vestigingen" die niet zijn ingeschreven in het Handelsregister. Het vestigingsnummer zal dan "geenWaarde" hebben. In dat geval bestaat de relatie ook niet.