StUF:noValue toegestaan, maar xsi:nil niet

3 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
StUF:noValue toegestaan, maar xsi:nil niet

De volgende typen hebben een element dat op -e eindigt, maar zijn niet nillable. Dit lijkt me fout omdat in "-e" typen het StUF:noValue attribuut is toegestaan. Echter xsi:nil="true" word niet toegestaan. Dus deze moeten ofwel nillable worden, of ze moeten een "-r" type krijgen.

WOZ-lv-WOZ-OWOZ einddatumObject
NPS-lv-beeindigen soFiNummer
NPS-lv-kerngegevensVerplicht soFiNummer
NPS-lv-kerngegevensKennisgeving soFiNummer
WRDWSP-lv-kennisgeving aandeelWaardeWaterschap

NPS-lv-kerngegevens soFiNummer
WRDWSP-lv-basis aandeelWaardeWaterschap

TAXWDO-basis percentageGereed
WDO-basis geometrie
WRDWSP-basis aandeelWaardeWaterschap

XPath:
//element[not(@nillable="true") and ends-with(@type,"-e")]

Ruud Kathmann

Inderdaad zitten er inconsistenties in de schema's. Deze worden opgelost in de patch per 1 april 2013.

Er is in de schema's geen wijziging doorgevoerd in aandeelWaardeWaterschap in WRDWSP-lv-basis WRDWSP-basis, percentageGereed in TAXWDO-basis en geometrie in WDO-basis omdat daar nillable="true" nodig is voor het vraagbericht.

Wel gewijzigd zijn:

In het schema woz0312_ent_lv_mutatie.xsd:

  • nillable="true" toegevoegd op de volgende elementen: einddatumObject in WOZ-lv-WOZ-OWOZ en SoFiNummer in NPS-lv-beeindigen, NPS-lv-kerngegevens-verplicht en NPS-lv-kerngegevensKennisgeving;
  • Het type Maateenheid11-e gewijzigd in Maateenheid11-r in het element aandeelWaardeWaterschap in WRDWSP-lv-basis.

In het schema woz0312_lv-basis.xsd:

  • In complexType NPS-lv-kerngegevens op het element SoFiNummer nillable="true" toegevoegd en op het element verantwoordelijkeGemeente het type Gemeentecodering-e vervangen door GemeenteCodering-r;
  • Het type Maateenheid11-e gewijzigd in Maateenheid11-r in het element aandeelWaardeWaterschap in WRDWSP-lv-basis.
  • In het schema woz0312_lv_vraagAntwoord.xsd:
  • In complexTypes WRDWSP-lv-antwoord, WRDWSP-lv-historieFormeel, WRDWSP-lv-historieFormeelRelatie, WRDWSP-lv-historieMaterieel en WRDWSP-lv-vraag  het type van aandeelWaardeWaterschap gewijzigd van Maateenheid11-e in Maateenheid11-r. Daarnaast in WRDWSP-lv-vraag op het element aandeelWaardeWaterschap nillable="true" gezet.
Joris Wit

Om de aanpassing in bijvoorbeeld WRDWSP-lv-antwoord te doen moet WRDWSP-lv-basis en WRDWSP-basis ook worden gewijzigd, vanwege het restriction mechanisme. Dus ik denk dat de niet gewijzigde typen toch nillable "true" moeten krijgen.