Domeinwaarden vaststellen voor Resultaattype en Besluittype t.b.v. Archivering

4 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Domeinwaarden vaststellen voor Resultaattype en Besluittype t.b.v. Archivering

Zowel resultaattype als besluittype bepalen volgens de GEMMA ZTC mede de archiverings-/vernietigingtermijn van een zaak(dossier). In de GEMMA documentatie (https://www.surfgroepen.nl/sites/gemma/pp/Documenten/ZTC/GEMMA_ZTC_toeli...) wordt voor beide typen een domein gedefinieerd (zie ook onder).

Resultaattype
De mogelijke uitkomsten (resultaattypen) van een zaaktype:
Verleend (v), Toegekend (t), Afgewezen (a), Verwerkt (vw), Gegrond (g),
Ongegrond (o), Geweigerd (gw), niet nodig (n), ontvankelijk (ov), niet
ontvankelijk (no), niet vastgesteld (nv) en vaststellen (vs)
 
Besluittype Is uitsluitend gevuld indien de datum vernietigen afhangt van een besluit. De
codering is gelijk aan Resultaattype.
(is in feite redundant t.o.v. de kenmerken B/V en Ingang V-termijn).

Dit domein kan ook worden doorgevoerd in het RGBZ en als gevolg daarvan ook op het sectormodel ZKN.

Elementen:

  • omschrijving (onder het samengesteld element 'resultaat') 
  • bst.omschrijving (onder relatie naar Besluit (leidtTot))
Anoniem

De invulling die ZTC geeft aan Besluittype is onjuist. De omschrijving van het besluittype (en idem de generieke) in het RGBZ geeft de aard cq. soort van het besluit weer, niet de inhoud daarvan. Bijvoorbeeld bouwvergunning, ontheffing geluidshinder e.d.

Dit betekent dat de ZTC aangepast moet worden.

Voor wat betreft het domeinbereik van "Besluittype-omschrijving generiek" kent het RGBZ (nog) geen invulling. Dit moet opgepakt worden.

Anoniem

Betekent dit ook dat het domeinbereik van "Resultaattype" ook wordt opgepakt in het RGBZ (volgens bovenstaande beschrijving).

Anoniem

In het RGBZ worden ook de mogelijke waarden van "resultaat-omschrijving" opgenomen.