Vrije berichten ten behoeve van een gebeurtenis in de BAG

5 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Vrije berichten ten behoeve van een gebeurtenis in de BAG

Probleem
Een gebeurtenis in de BAG als bijvoorbeeld het hernoemen van een adres, het verwisselen van het hoofd- en nevenadres en het splitsen/samenvoegen van verblijfsobjecten kan aanleiding zijn tot meerdere berichten volgens het koppelvlak BAG-WOZ. Deze meerdere berichten dienen als één transactie verwerkt te worden, omdat anders een gebeurtenis slechts gedeeltelijk wordt verwerkt. Het sectormodel bg0310 biedt hiervoor buiten het in het koppelvlak BAG-WOZ voorgestelde gebruik van extraElements geen mogelijkheden voor.

Voorstel
Voeg in een volgende versie van het sectormodel bg0310 voor alle gebeurtenissen die kunnen leiden tot wijziging in meer dan één BAG-object vrije berichten toe met als parameter het StUF-metagegeven gebeurtenis uit de BAG en update elementen voor alle mogelijke wijzigingen die het gevolg kunnen zijn van de gebeurtenis.

John Rooijakkers

Indien het hier betrekking heeft op meerdere kennisgevingen, dan ben ik geen voorstander van vrije berichten, maar van samengestelde kennisgevingen. Deze zijn al gedefinieerd in StUF 03.01 maar nog niet gebruikt in StUF BG 03.10. Voordeel hiervan is dat (binnengemeentelijke) afnemers slechts te maken krijgen met alleen kennisgevingen en niet met een combinatie van kennisgevingen en vrije berichten. Daarnaast is in het verleden bij de behandeling van StUF 03.01 en BG 03.10 gesteld dat vrije berichten alleen gebruikt zouden worden indien de "standaard" berichten zoals kennisgeving synchronisatie, vraag/antwoord etc geen (afdoende) oplossing zouden blijken te zijn.

Groet, John Rooijakkers

Hein van Schijndel

Ik kan me helemaal vinden in de redenatie van John. Centric is ook geen voorstander van het gebruik van vrij berichten. Maar geeft de voorkeur aan het gebruik van samengestelde kennisgevingen. Deze moeten we dan wel opnemen in het sectormodel bg.

Han Welmer

Helemaal eens met John en Hein. Liever geen dienstberichten om mutaties door te geven.

Zie ook RFC 0106.

Robert Melskens

Dit RFC is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0116.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten