Vragen over StUF BG0310 versus RSGB concept 9

7 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Vragen over StUF BG0310 versus RSGB concept 9

Allen, gaarne input betreffende de onderstaande punten. Deze hebben betrekking op de overeenkomst tussen StUF 3.01 en het RSGB: 1. De relatiesoort "PAND heeft inliggend VERBLIJFSOBJECT" en de tegenhangende relatiesoort "VERBLIJFSOBJECT maakt deel uit van één of meer PANDEN" maken volgens het RSGB deel uit van de groepattribuutsoort BGR-gegevens. De metagegevens bronDocument en inOnderzoek zijn voor deze groep actief. Dit lijkt in te houden dat ook voor de relatie tussen verblijfsobject en pand de metagegevens bronDocument en inOnderzoek actief moeten zijn. In StUF 3.01 zijn deze relaties terug te vinden in PNDTGO en TGOPND. Beide beschikken over het metagegeven bronDocument, echter de inOnderzoek ontbreekt. 2. Bovenstaande geldt ook voor de relatiesoorten "NUMMERAANDUIDING is nevenadres van VERBLIJFSOBJECT" en "NUMMERAANDUIDING is hoofdadres van ...". De relatiesoorten zijn volgens RSGB onderdeel van de groepattribuutsoort BRA-gegevens. Voor die groep geldt volgens RSGB dat bronDocument en inOnderzoek actief zijn. In StUF 3.01 zijn voor deze relaties echter geen bronDocument en/of inOnderzoek aangegeven. (Betreft AOATGO en TGOAOANVN) 3. Het is niet duidelijk waarom bij de onderdelen PND (pand) en OPR (openbare ruimte) in StUF 3.01 voor het onderdeel bronDocument de groepsnaam wel mag voorkomen, maar voor het onderdeel inOnderzoek niet. 4. RSGB relatiesoort "WOONPLAATS ligt in GEMEENTE" heeft geen aanduiding bronDocument of inOnderzoek. RSGB relatiesoort "GEMEENTE omvat WOONPLAATS" kan echter wel in onderzoek staan. StUF 3.01 lijkt de eerste optie aan te houden, ofwel geen bronDocument en geen inOnderzoek. Lijkt erop dat RSGB-document niet consequent is. 5. Het attribuut inOnderzoek lijkt in sommige gevallen te restrictief in vergelijking met RSGB Voorbeed: - Gemeente (GEM) heeft in de BG310 xsd 1 inOnderzoek veld. Echter: - Gemeente entiteit heeft geen inonderzoek - Gemeentenaam attribuut kan in onderzoek - Gemeentegeometrie kan in onderzoek - Bevat Gemeentelijke Openbare Ruimte relatie kan in onderzoek - Bevat Woonplaats relatie kan in onderzoek - Woonplaats (WPL) heeft ook 1 inOnderzoek veld - Woonplaats entiteit kan in onderzoek - Woonplaats woonadres locatie relatie kan in onderzoek In het algemeen is het niet duidelijk hoe, in het geval van meerdere attributen/entiteit/relaties die in onderzoek kunnen staan, dit goed kan werken als er maar 1 inOnderzoek attribuut wordt toegestaan. Bij dit voorbeeld - Hoe wordt nu doorgegeven als zowel de gemeentenaam als de gemeentegeometrie in onderzoek zijn? - Hoe wordt aangegeven als gemeente attributen in combinatie met de Woonplaats entiteit zelf en ook de relatie in onderzoek staan? In het geval van GOR (gemeentelijke openbare ruimte) zijn weer wel meerdere inOnderzoek velden mogelijk. Samenvattend, gegeven de inOnderzoek status zoals opgegeven in het RSGB lijkt het in sommige gevallen niet mogelijk te zijn om combinaties van inOnderzoek correct in een StUF301 bericht op te nemen.

Anoniem

Excuus voor de lap tekst. Bij het posten zijn de paragrafen blijkbaar ingeslikt.

Maarten van den...

Hallo Patrick,

Het inslikken van tekst komt waarschijnlijk doordat je FireFox gebruikt. Installeren van IE-tab plug-in en kiezen van IE-tab voor de surfgroep lost het probleem op.

Inhoudelijk heb je een aantal errata ontdekt. Je opmerkingen zullen verwerkt worden in een nieuwe errata versie. In de expertgroep zal beslist worden wanneer deze versie wordt uitgebracht.

Bedankt voor het zo kritisch doorspitten van een en ander.

Met vriendelijke groet,

Maarten

Anoniem

Hoi Maarten,
Betekent dit dat deze issues nu als erratum zijn geaccepteerd door EGEM (ref. de antwoorden op de door jou aangedragen issues door Henri Korver).
Gezien het feit dat wij druk bezig zijn met BAG gegevens is het van belang om te weten wanneer er besluitvorming hieromtrent plaatsvindt.
Vriendelijke groeten,
Patrick Schoenmakers

Maarten van den...

Hallo Patrick,

Je errata zijn inderdaad geaccepteerd. In de StUF expertgroep is afgesproken dat eens per drie maanden een nieuwe versie van het sectormodel wordt uitgebracht met daarin verwerkt de inmiddels bekende errata. De eerstvolgende versie staat gepland voor eind Q3. Deze zal formeel worden goedgekeurd in de expertgroep van september.

Wanneer jullie hier niet op kunnen wachten, kunnen jullie in een eigen kopie van de schema's de errata alvast doorvoeren.

Met vriendelijke groet,

Maarten

Anoniem

V.w.b. punt 4 van Patrick heeft wat mij betreft het erratum betrekking op het RSGB: de gemeente-woonplaats-relatie kent van de ene noch de andere kant in-onderzoek noch brondocument.

Maarten van den...

Opgenomen in bg0310.ent.xsd (031010).