Niet verplicht zijn StUF:entiteittype

3 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Niet verplicht zijn StUF:entiteittype

In niet alle complexTypes voor een entiteittype anders dan '-basis', '-historieFormeel',  '-historieFormeelRelatie' en  '-historieMaterieel' is het attribute StUF:entiteittype verplicht binnen bg0310. Zie bijvoorbeeld het complexType KOZ-gerelateerdeKOZvraag.

Voorstel
Maak het attribute StUF:entiteittype overal verplicht en voer dit door als een erratum.

Anoniem

Ok. Erratum geaccepteerd door EGEM.

Maarten van den...

Verwerkt in bg0310.ent.xsd (031010).