Aanpassen XSD schema's op processenhandboek 2013

4 reacties / 0 nieuw
Joop van Buul
Aanpassen XSD schema's op processenhandboek 2013

Het processenhandboek 2013 is al een tijd 'in gebruik'verklaard. De xsd schema's voor het BAG-WOZ koppelvlak dateren van enige tijd daarvoor. Daardoor zijn enkele nieuwe gebeurtenissen niet opgenomen in de schema's. Voorbeelden: BAG-VTP Verblijfsobject toevoegen aan pand BGR-HMO Historisch maken onterecht opgevoerd object BGR-MAV Melding of waarneming afzien van verbouwing BGR-OBA Ontvangst bouwaanvraag BRA-GOR1 Wijzigen geometrie openbare ruimte BRA-GOR2 Ingrijpende wijziging geometrie openbare ruimte. Met name de eerste vier gebeurtenissen willen nog wel gebruikt worden binnen de gemeenten. Is er zicht op aanpassing van de xsd schema's?

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0346.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 28-1-2015 is dit erratum besproken en is geconstateerd dat er behoefte is aan de aanpassing. Sid Brouwer vond dat we dit in StUF-BG 3.20 zeker moeten doen, of het in 3.10 moet gebeuren is nog de vraag. De StUF Expertgroep was het daar mee eens. Er is voorgesteld om een nieuw werkgroepje op te richten dat zich gaat richten op het opstellen van een nieuwe BAG berichtencatalogus. Annemiek Droogh zag nog wat problemen als je in StUF-BG 3.10 de BAG berichtencatalogus niet aanpast. Maarten van den Broek neigde er desondanks toch naar geen nieuwe versie van de berichtencatalogus voor StUF-BG 3.10 uit te brengen tenzij de gemeenten er om verzoeken.

Annemiek Droogh

De zorgen die ik heb als we de berichtencatalogus aanpassen in versie StUF-BG 3.20 (en niet in 3.10) het nog enkele jaren duurt voordat deze versie bij alle gemeenten geïmplementeerd is. Tot die tijd missen gemeenten gebeurtenissen welke in het processenhandboek staan. Ik vraag mij af of dit voor gemeenten geen problemen geeft.