Notificaties op VTO en cross-referentie

4 reacties / 0 nieuw
Ruud Leenen
Notificaties op VTO en cross-referentie

NotificatieDi01 wordt als berichttype o.a. gebruikt om de status intake en onderzoek op een eerder ingediend VTO terug te koppelen (de niet ambtshalve notificaties). Het eerder ingediende VTO heeft een eigen referentienummer. In het notificatiebericht wordt dit echter niet gebruikt als 'crossRefnummer'.

De koppelvlakbeschrijving meldt "dat gegevens over het kind de gemeente in staat stellen de notificatie op de juiste wijze te verwerken". Praktisch gezien, het erbij zoeken van het eerder ingediende VTO cq. dossier waarin dit VTO gedaan is.

Is er , naast de gegevens van het kind, een ander uniek identificerend gegeven dat de relatie eenduidig legt naar het eerder ingediend VTO?

Is te voorzien (wijzigingsvoorstel) dat in het bericht notificatieDi01 indien dit niet ambtshalve gebruikt wordt, een crossreferentie (StUF:crossRefnummer) gebruikt gaat worden?

John Rooijakkers

Beste Ruud, het Zaaknummer in het VTO wordt ook opgenomen in de Notificatie (ZAKZAKBTR). Gr. John.

Ruud Leenen

@John: Dank, gezien. Zaaknummer is in deze dan "identificatie", de waarde zoals meegegeven in het VTO.

Gebruik van de 'crossRefnummer' lijkt me wat consequenter omdat deze wel gebruikt wordt in de Fo01 en/of Bv01 als reactie op een VTO.

John Rooijakkers

Hallo Ruud, De Bv01/Fo01 worden gebruikt als functionele response om te laten weten of het VTO bericht correct is verwerkt of niet. De Notificatie is een bericht dat gebruikt wordt om de indiener van het VTO te informeren over de voortgang/afhandeling van de Zaak bij de Raad van de Kinderbescherming. Er kunnen als gevolg van een VTO momenteel één of twee Notificaties ontvangen worden (en dat worden er later drie). Het gebruik van de cross reference is hiervoor niet het juiste middel volgens de StUF standaard.