eenmanszaak als te koppelen subject

5 reacties / 0 nieuw
Annemiek Droogh
eenmanszaak als te koppelen subject

Uit de modellering van het NHR in RSGB 3.0 lijkt de eenmanszaak een niet-natuurlijk persoon met een RSIN te zijn. De KvK meldt echter nadrukkelijk dat een eenmanszaak geen RSIN heeft. De eenmanszaak heeft de BSN van de eigenaar als identificerend nummer.

Wanneer we een eenmanszaak willen koppelen aan bijvoorbeeld een vergunning dan kan dat eigenlijk alleen op basis van het BSN. Met BSN krijgen we naam en adresgegevens van de persoon en niet van het bedrijf. Koppelen op basis van het KvK nummer is ook niet mogelijk omdat de entiteit maatschappelijke activiteit geen adresgegevens heeft. Dit betekent dat we bij eenmanszaken alleen zouden kunnen koppelen op Vestiging. De vraag is of dit de bedoeling is en wenselijk is.

Ellen Debats

Hi Annemiek,

Een eenmanszaak met meerdere eigenaren is opgenomen als niet-natuurlijk persoon in RSGB3.0. Maar dit is iets heel anders dan de eenmanszaak waarover jij het hebt, vermoed ik. Een eenmanszaak met meerdere eigenaren is een 'tijdelijk' iets waarbij mede-eigenaren worden ingeschreven bij overlijden van de eigenaar. Deze eenmanszaak met meerdere eigenaren heeft inderdaad een RSIN. Maar wanneer we het hebben over de eenmanszaak waarover jij het hebt dan is dit een natuurlijk persoon (dus met een BSN) die eigenaar is van een maatschappelijke activiteit (met kvk-nummer). De activiteiten van deze maatschappelijke activiteit worden uitgeoefend op een vestiging.  Deze vestiging heeft een adres (dat overigens hetzelfde adres kan zijn als het woonadres van de eigenaar). 

 

Annemiek Droogh

Dit klopt, maar dit betekent wel dat als je de eenmanszaak als belanghebbende wilt aanmerken moet koppelen met de VES en niet met de BSN.

Betekent ook dat je in de koppeling de BSN niet hebt. Bij de berichten van VES heb je wel het KvK nummer maar niet het BSN.

Ellen Debats

Een maatschappelijke activiteit heeft altijd een eigenaar. Dit kan een natuurlijk persoon zijn m.a.w. de eenmanszaak of een niet-natuurlijk persoon. Dus je hebt dan ook altijd het BSN. Ik begrijp het probleem eerlijk gezegd niet.

Verder kan je de natuurlijk persoon die eigenaar is van een maatschappelijke activiteit m.a.w. de eenmanszaak ook als belanghebbende koppelen. Maar volgens mij lijkt me dat dit wel in combinatie met het kvk nummer van de MA gedaan moet worden. 

Annemiek Droogh

Misschien is dit meer een verSTuFfings issue dan een modelleringsissue.

In de verSTuFfing is het vestigingsnummer en het KvK nummer beschikbaar maar het RSIN/BSN niet als we aan VES koppelen.

Een extra bevraging is dan nodig om te weten aan welke rechtspersoon je gekoppeld hebt.