Verkorte handelsnaam bij Vestiging (in VTO-bericht) verplicht

2 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Verkorte handelsnaam bij Vestiging (in VTO-bericht) verplicht

De 'Verkorte handelsnaam' van de BETROKKENE zijnde een VESTIGING is in het VTO-bericht niet als verplicht gedefinieerd. Deze hoeft daarmee dus niet in het bericht aanwezig te zijn. In de EBV-specificaties is de verkorte handelsnaam echter wel een verplicht gegeven.
Dit betekent dat een correct StUF-VTO-bericht waarin geen verkorte handelsnaam is opgenomen (bij de Vestiging zijnde de betrokkene/belanghebbende bij de VTO-zaak)door de CORV niet omgezet kan worden in een correct EBV-bericht. Het ingediende VTO wordt dus niet afgeleverd bij de RvdK.

Het voorstel (vanuit Justid) is om de Verkorte handelsnaam (bij de Vestiging zijnde de betrokkene/belanghebbende bij de VTO-zaak) verplicht te maken in het VTO-bericht.
Het betreft wijzigingsverzoek CORV-36 (KING-issue 31a).

Arjan Kloosterboer

De 'Verkorte handelsnaam' van de BETROKKENE zijnde een VESTIGING heeft in het koppelvlak kardinaliteit 0-1 terwijl EBS een waarde verwacht. Die kardinaliteit komt uit het RSGB omdat daar de Handelsnaam de primaire naam is en verplicht is. De 'Verkorte handelsnaam' is daarom optioneel. Nu komt in het koppelvlak de Handelsnaam niet voor. Dan is het m.i. logisch dat de 'Verkorte handelsnaam' hier verplicht is. M.i. dus eens met wijzigingsvoorstel.