Een enumeration waarde voor Omschrijving-blh-e fout

2 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Een enumeration waarde voor Omschrijving-blh-e fout

Probleem
Rene Bolt van Topicus meldt het volgende:

We hebben denk ik een klein foutje gevonden in de xml schema’s van CORV. Onder de zip met de CORV xsd’s en wsdl’s onder het bestand zkn0310/corv/zkn0310_msg_corv.xsd, regel 214 staat de waarde pleegpouder genoemd. In de documentatie staat deze typfout ook zo genoemd. Ik heb het even nagekeken in de JZXML van jeugdzorgnederland.nl waar deze waarden vandaan komen, en daar wordt wel van pleegouder gesproken.

In onze implementatie wordt deze typo ook zo gevuld in VTO’s. Ik ga ervanuit dat dat goed gaat omdat voor ons tegenliggende partijen als het goed is ook dezelfde xsd’s gebruiken.

Oplossing
Vervang de waarde 'pleegpouder' door 'pleegouder'.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek is opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 36.