BAG berichtencatalogus en braBOR Benoemen Openbare Ruimte

5 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
BAG berichtencatalogus en braBOR Benoemen Openbare Ruimte

In de XSDs van de BAG berichtencatalogus (zie Bg0310_20140702_patch20.zip) staat bij braBOR_Lk03 dat het element name="oprLk01" type="BG:OPR-Lk01-bag-toevoegen" exact 1 keer voor moet komen (geen minOccurs dus 1; geen maxOccurs dus 1).

Dit houdt in dat het niet mogelijk is in één gebeurtenis een openbare ruimte op te voeren die door meerdere woonplaatsen binnen dezelfde gemeente loopt.

Wij stellen daarom voor de cardinaliteit te verhogen tot maxOccurs="unbounded".

Han Welmer

Hetzelfde probleem treedt op bij het intrekken van zo'n openbare ruimte in een braIOR_Lk03 gebeurtenis.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0380.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op:
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Ik heb de voorgestelde oplossing van dit probleem uitgewerkt in het schema 'bg0310_msg_bag.xsd' (zie bijgaand bestand 'ONV0380.zip').

Bijlage

ONV0380.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 april 2015 is besloten het onderhoudsverzoek af te voeren.

Er zijn namelijk mogelijkheden om dit probleem op een wat andere wijze aan te pakken. Deze is weliswaar wat bewerkelijker maar geeft geen backwards compatibiliteits problemen. Omzetten naar een RFC is niet aan de orde aangezien de entiteit GOR in de volgende versie van het RSGB niet meer terugkeert.