attributeGroup StUF:relatie in TRNWOZ

3 reacties / 0 nieuw
Johan Jansma
attributeGroup StUF:relatie in TRNWOZ

In een oud forumpost wordt melding gemaakt van een issue m.b.t. geneste attributeGroup elementen, zie deze link.

Aangezien wij ook .NET gebruiken om te werken met de StUF-standaard, zijn we hier onlangs tegenaan gelopen bij de relatie entiteit TRNWOZ. We hebben dit opgelost door zelf stuf0301.xsd aan te passen en de code opnieuw te genereren. We verwachten niet dat betreffend schema vaak zal veranderen, waardoor de handmatige aanpassing te overzien is.

Aangezien er in het forumpost geen verdere conclusie is vermeld, vragen we ons af wat er over dit punt is besloten?

Daarnaast vragen we ons af wat het doel is van het attributeGroup StUF:relatie? Een zoekactie in gerelateerde XSD ’s brengt naar voren dat het voor een aantal relaties wordt gebruikt, echter andere soortgelijke relatie entiteiten maken hier geen gebruik van en gebruiken direct het attributeGroup StUF:entiteit.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 

Maarten van den...

Zoals al aangegeven in de oude post, lijkt het mij verstandig om dit issue op te lossen door het stuf0301.xsd schema aan te passen door binnen de attributeGroup relatie en relatieZonderSleutels de verwijzing naar de attributeGroups StUF:entiteit en StUF:entiteitZonderSleutels te vervangen door de attributes in de respectievelijke groep. Functioneel verandert er hierdoor niets en voortaan speelt het genoemde probleem bij genereren in .Net.

Maarten van den...

In de laatste zin moet natuurlijk wel 'probleem bij genereren in .Net' vervangen worden door 'probleem bij genereren in .Net niet meer.' (Met dank aan Annemiek Droogh)