Gebeurtenissen vs. Processenhandboek BAG

3 reacties / 0 nieuw
Frank Kooij
Gebeurtenissen vs. Processenhandboek BAG

De koppelvlakspecificatie (versie 0.93) geeft een overzicht van gebeurtenissen "gebaseerd op de lijst met gebeurtenissen van het formele BAG-processenhandboek en aangevuld met de Geo-gebeurtenissen". Helaas blijkt uit de tekst echter niet op welke versie van het Processenhandboek dit overzicht is gebaseerd en dus of de meest recente wijzigingen erin zijn opgenomen. Hierdoor is het ook lastig om na te gaan of het overzicht compleet is.

Ruud Kathmann

Naast het feit dat niet duidelijk is welke versie van het processenhandboek gebruikt is, vinden wij het vreemd dat niet is aangesloten bij de berichtencatalogus BAG, waarin enkele aanvullende gebeurtenissen zijn gedefinieerd.

Vanuit de "consistentie van de StUF familie" vinden wij het belangrijk dat in alle StUF producten gewerkt wordt met dezelfde lijst van gebeurtenissen. Naast de gebeurtenissen in het Processenhandboek kent de berichtencatalogus BAG bijvoorbeeld ook gebeurtenissen voor correcties (COR), mutaties (MUT) en het in onderzoek plaatsen (IO).

Arnoud de Boer

In de koppelvlakspecificatie zijn alle BAG-gebeurtenissen opgenomen/genoemd die relevant zijn voor dit koppelvlak. Dit is gebaseerd op het BAG processenhandboek (exacte versie wordt nagegaan). Dus komen in de tabel ook -COR en -MUT gebeurtenissen voor.

Als Geo berichten ontvangt met een andere gebeurtenis, kan hij deze berichten desgewenst filteren/negeren. Het koppelvlak beschrijft dit verder niet.

Voor specifieke gebeurtenissen aan Geo-kant zijn enkele nieuwe gebeurtenissen gedefinieerd.