Foutmeldingbericht zowel Fo01 als Fo03

3 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Foutmeldingbericht zowel Fo01 als Fo03

In een discussie met gemeentelijke leveranciers en KING is naar voren gekomen dat het StUF-koppelvlak Jeugdzorg niet volledig aansluit op de StUF-standaard v.w.b. foutmeldingen. Gemeentelijke ICT-leveranciers en digikoppeling adapter-leveranciers kunnen niet in alle gevallen voldoen aan koppelvlakbeschrijving 0.9.4, volgens welke ze een evt. Fo03 moeten omzetten naar een Fo01.
Uitgebreide discussie is gevoerd in leveranciersoverleg KING. Aandachtspunt/vraag is of Fo03 alleen de zorgmelding betreft of dat hiermee in alle scenario’s rekening dient te worden gehouden, ook bij notificatie-berichten.

Conform de koppelvlakbeschrijving 0.9.4 ondersteunt CORV nu het (asynchrone) Fo01 bericht, maar naar nu blijkt moet hier ook een (synchroon) Fo03 bericht mogelijk zijn. Voor de afhandeling binnen CORV geldt dat de Fo03 op gelijke wijze moet worden verwerkt als een Fo01.

Het betreft wijzigingsverzoek CORV-44 (KING-issue 59).

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

Conform de koppelvlakbeschrijving 0.9.04 ondersteunt CORV nu het (asynchrone) Fo01 bericht, maar naar nu blijkt moet hier ook een (synchroon) Fo03 bericht mogelijk zijn. Voor de afhandeling binnen CORV geldt dat de Fo03 op gelijke wijze moet worden verwerkt als een Fo01.
Er zijn nu diagrammen toegevoegd aan de 1.0 versie van deze beschrijving. Er zijn geen consequentie voor schema's of voorbeeldberichten. Tevens is het scenario SCN8-zm3 toegevoegd.

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.