2e ronde openbare consultatie koppelvlak geoBAG!

3 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
2e ronde openbare consultatie koppelvlak geoBAG!

De 2e ronde van de openbare consultatieronde voor het koppelvlak geoBAG is gestart! De opmerkingen uit de eerste ronde zijn verwerkt en per opmerking is de wijze waarop toegelicht: zie het document “20150309_Verzameldocument_meldingen_BAG-BGT.docx” in de bijlage van deze post. De antwoorden zijn ook terug te vinden op het forum.

Via deze forumdiscussie kan er tot en met 18 september 2015 gereageerd worden. Indien er tijdens deze tweede ronde van de consultatie geen belangrijke bezwaren meer naar voren komen zal het koppelvlak aangeboden worden aan de StUF Regiegroep voor vaststelling.

Henri Korver

Ter aanvulling: In de bijlage van deze post is ook de definitieve conceptversie van de koppelvlakspecificatie opgenomen. XSD’s zijn vooralsnog niet aangepast. (Er wordt nog gekeken nog naar één opmerking van Centric t.a.v. de indeling van de mappenstructuur in het XSD, maar de verwachting is niet dat daar nog iets in wijzigt).

Bijlage

20150903_Koppelvlakspecificatie_Geo-BAG_berichtenverkeer_V099.docx
Ruud Kathmann

In de eerste ronde hebben we twee aandachtspunten naar voren gebracht die ook gericht zijn op de samenhang van dit koppelvlak met de andere onderdelen uit de StUF familie (familie criteria). De argumentatie om deze aandachtspunten niet over te nemen en een koppelvlak te maken dat alleen aansluit op "de verplichte BAG" vinden wij niet overtuigend. Wij willen deze aandachtspunten dan ook nadrukkelijk onder de aandacht brengen voor vaststelling in de Regiegroep.

De definitie van geometrie binnen RSGB en StUF bg is een definitie inclusief metadata. Het feit dat we nu een uitwisseling maken ten behoeve van de bron van de geometrie, waarin deze metadata ontbreken achten wij zeer inconsequent. Wanneer we metadata onvoldoende belangrijk vinden, dan moeten wij deze uit het RSGB verwijderen. Als we metadata wel belangrijk vinden dan moet het ook in dit koppelvlak.

Op vergelijkbare wijze vinden wij het vreemd dat wij binnengemeentelijk bij uitwisselen van gebouwgegevens steeds met het supertype TGO werken, maar in dit koppelvlak daarop een uitzondering maken. Wanneer we later "BAG+" toch zouden gaan ondersteunen, leidt het alsnog overschakelen naar het supertype TGO tot wijziging van alle berichten voor dit koppelvlak. Wij hebben het gevoel dat de strikte wijze waarop hier het uitgangspunt "zo'n klein mogelijk koppelvlak" wordt gehanteerd, leidt tot een koppelvlak wat op teveel facetten afwijkt van de gebruikelijke StUF werkwijze.