DatumTijd in berichten

4 reacties / 0 nieuw
Erwin Ilgun
DatumTijd in berichten

Dit is een mogelijke fout in de testscenario berichten, die niet afgevangen wordt door de xsd: 

Het element tijdstipbericht is gevuld met een waarde die de tijd tot in seconden nauwkeurig weer geeft (EEJJMMDDuummss), echter in de koppelvlakbeschrijving staat dat een DatumTijd het formaat JJJJMMDDUUMM moet hebben, dus zonder seconden. De XSD staat een waarde toe die moet voldoen aan een reguliere expressie [0-9]{8, 17} wat nog tot een andere opmaak kan leiden. Kan dit aangepast worden en een formaat afgedwongen worden? Als meerdere applicaties notificaties gaan aanbieden en datum anders interpreteren dan kan dit tot fouten in onze applicatie leiden.

Robert Melskens

Erwin,

Je hebt gelijk. We gaan kijken of dit snel aan kunnen passen in de testbestanden.
De aanpassing in het schema moet wachten totdat we de volgende versie van het koppelvlak publiceren.
 

Robert Melskens

Erwin,

We hebben er nog wat grondiger naar gekeken maar in de StUF 3.01 standaard staat hierover:

Het staat een verzendend systeem vrij te bepalen hoe nauwkeurig het tijdstip binnen de dag wordt opgegeven. Een systeem dat bijvoorbeeld dagelijks één bericht verzendt, zou ervoor kunnen kiezen om het tijdstip te coderen als de datum (EEJJMMDD). StUF stelt wel als randvoorwaarde dat het tijdstipBericht van een bericht groter is dan het tijdstipBericht van alle eerder door een systeem aangemaakte berichten.

Dit betekent dat het STP als zendend systeem vrij is de nauwkeurigheid te bepalen zoals ook CORV die vrijheid heeft.

In de StUF Jeugdzorg specificaties staat in bijlage 2 weliswaar:

DatumTijd: een geldige datum en tijdstip, opgemaakt in de volgorde JJJJMMDDUUMM.

Dit heeft echter betrekking op het formaat van elementen genoemd in bijlage 2. In dit geval betreft dat alleen het element 'datumStatusGezet'. Dit heeft geen betrekking op standaard StUF elementen die niet in bijlage 2 specifiek zijn benoemd, zoals elementen in de stuurgegevens. We hebben inmiddels gezien dat het element 'datumStatusGezet' in de scenario's een foute waarde hebben, namelijk (JJJJMMDD), dus zonder de uren en minuten. Dit gaan we corrigeren.

Robert Melskens

Erwin,

Deze fout is gecorrigeerd in notificatie en notjr scenario's en is inmiddels ook al geïmplementeerd in de STP.