NotificatiejrDi01: waarden voor element "toezichtSoort"

4 reacties / 0 nieuw
Ruud Leenen
NotificatiejrDi01: waarden voor element "toezichtSoort"

Het document StUF-Koppelvlak Jeugdzorg 1.0.1 geeft op pagina 125 een toelichting op het element met de tag "toezichtSoort". Hier wordt op z'n minst de indruk gewekt dat er 4 benoemde waarden kunnen voorkomen, alhoewel het niet getypeerd staat als 'waardenverzameling' en in de XSD ook geen enumeraties worden gegeven.

Bij het eerste ketentestbericht ontvang ik een waarde "Begeleiding ter voorbereiding op zitting". Deze staat niet genoemd in het IM op pagina 125.

Moet ik er rekening mee houden dat er inderdaad een (willekeurige) string kan volgen als waarde en zo ja, moet deze dan niet gespecificeerd worden in het IM als bijvoorbeeld "AN80" o.i.d.? Of is er inderdaad sprake van een enumeratie en zo ja, wat zijn dan de voorkomende waarden? In het laatste geval zal ook de documentatie en XSD hierop aangepast moeten worden.

 

Arjan Kloosterboer

Er is sprake van een waardenlijst voor het element toezichtSoort. Deze is vastgelegd in de EBV-specificatie van het EBV-notificatiebericht. In de daarbij behorende codeerinstructie (instructies voor het vullen van het bericht met waarden) staat dat de door jou genoemde toezichtSoort-waarde niet mag voor komen. Ik check de actuele stand van zaken bij de beheerder, Justid.

Daarna beoordelen we hoe we hiermee omgaan: vaste enumeratie, en dan ook in het schema, of een referentielijst.

Ruud Leenen

Dank voor de reactie Arjan, ben benieuwd. Alvast ter aanvulling, aan de EBV kant kunnen 13 waarden voorkomen:

      <xsd:enumeration value="01">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Voorwaardelijke veroordeling</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="02">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Voorwaarde schorsing preventieve hechtenis</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="03">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Voorwaarde sepot</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

       </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="04">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Na langdurige detentie</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

     </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="05">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Tijdens of na kortdurende detentie</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="06">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Na PIJ-maatregel</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="07">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Gedurende taakstraf</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="08">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Begeleiding ter voorbereiding op zitting</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="09">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op zitting</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="11">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Maatregel TBS</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="12">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Voorwaardelijke transactie</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="13">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            <ccts:Name>Dadelijk uitvoerbaar toezicht</ccts:Name>

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

 

Alleen de 'name' bij code 01, 02 en 03 komen overeen met de eerste drie waarden aan StUF zijde. Waarde 4 aan StUF zijde is "Toezicht en Begeleiding (vrijwillig kader)" en die komt aan EBV zijde niet voor.

 

 

Arjan Kloosterboer

Het is gebleken dat bovenstaande waardenverzameling inderdaad de momenteel in de EBV-berichten gehanteerde waarden betreft. Dit komt niet overeen met de waardenverzameling van het element toezichtsoort (ZAAKOBJECT.toezicht.soort) in de koppelvlakbeschrijving. Aangezien deze waardenverzameling aan wijziging onderhavig is, stel ik voor om hiervoor een referentielijst op te nemen en geen harde enumeratie in het schema. Dit wordt dan in de eerstvolgende versie verwerkt. Verder is het noodzakelijk om de enumeratie zoals die nu in het informatiemodel staat, aan te passen in een patch op de koppelvlakbeschrijving. [issue 487861]