Inconsistentie in bagIO

4 reacties / 0 nieuw
Sid Brouwer
Inconsistentie in bagIO

Bij het in onderzoek plaatsen van een BAG-object (gebeurtenis bagIO) is voor de verblijfsobjecten  het element heeftNevenadressen opgenomen. Voor lig- en standplaatsen is dit element niet beschikbaar.

Weet iemand (nog) waarom dit verschil er is en of het niet een foutje is? In dat laatste geval, wat moet het zijn: beide met of beide zonder nevenadressen?

In het processenhandboek staat:
Onderzoek naar onjuiste gegevens in de registratie

Indien er door de bron wordt gewezen op aanwijzingen dat een al in de BAG aanwezig object een onjuiste
waarde van een gegeven bevat, wordt bovenstaande aanpak gevolgd. Hierbij blijft de waarde van het mogelijk
onjuiste gegeven voorlopig ongewijzigd. Pas na het onderzoek zal deze waarde worden gewijzigd als het
onderzoek daar aanleiding toe geeft.

Hieruit maak ik op dat eigenlijk alleen kerngegevens van de objecten noodzakelijk zijn in de bagIO-berichten.

Robert Melskens

Ik heb even alle entiteiten binnen dit bericht bekeken en het lijkt er op dat daarin altijd alleen de kerngegevens en de elementen 'StUF:tijdvakGeldigheid', 'StUF:tijdstipRegistratie' en 'StUF:extraElementen' zijn opgenomen.

Verblijfsobject is hierop inderdaad de uitzondering, daarin zijn naast deze elementen ook 'heeftNevenadressen' maar ook 'vbo.maaktDeelUitVan' opgenomen.

Er van uitgaand dat het hier om een foutje gaat heb ik dit als onderhoudsverzoek ONV0444 opgevoerd in de onderhoudsverzoeken.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

In de bijgaande zip vinden jullie een voorstel voor de oplossing van dit probleem.
Binnen 'bg0310_ent_bag.xsd' zijn in de complexType 'TGO-bag-VBO-inOnderzoek' de elementen 'heeftNevenadressen' en 'vbo.maaktDeelUitVan' verwijderd.
 

Bijlage

ONV0444.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 juni 2016 is besloten het onderhoudsverzoek toch maar om te zetten naar een RFC (RFC0444).