Wijzigingsvoorstel GBA- en verblijfsadres in VTO (#441839 en #441844)

11 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Wijzigingsvoorstel GBA- en verblijfsadres in VTO (#441839 en #441844)

Uit de inventarisatie van wensen voor de nieuwe versie van het Jeugdzorg-koppelvlak ('StUF-CORV') is onder andere de behoefte voortgekomen bij de RvdK om naast het GBA-adres van de jeugdige en belanghebbende in het VTO-bericht ook het feitelijke verblijfsadres te ontvangen, voor zover afwijkend en bekend, zie de bijlage.

Wordt deze behoefte onderkend? Is dit iets van de RvdK; merken gemeenten en VT-organisaties dat zij met vragen hierover benaderd worden (door de RvdK)? Is een feitelijk (en dus afwijkend) verblijfsadres bekend in het proces dat voorafgaat aan het indienen van het VTO? Is het feitelijk verblijfsadres voor gemeente of VT-organisatie van belang? Voorzien systemen van leveranciers nu al in het vastleggen van het feitelijk verblijfsadres in aanvulling op het formele GBA-(inschrijvings-)adres?

Nb. De nieuwe versie (1.1) staat vooralsnog gepland voor november 2016.

John Rooijakkers

Bij onze gemeenten herken ik deze behoefte niet. Sterker nog, vanuit informatiemanagement wordt steeds vaker aangedrongen om gebruik te blijven maken van GBA/BRP gegevens en indien van noodzakelijk een briefadres op te nemen. Ook de indicatie geheim wordt veel gebruikt binnen het zorg domein.

Jarich Ypma

Dag Arjan,

Ik sluit me bij John aan:

  1. Deze behoefte heb ik nog niet van onze klanten gehoord;
  2. Gemeenten sturen steeds meer aan op registratie van gegevens conform de BRP;
  3. De BRP biedt op dit moment geen mogelijkheid om naast het adres van inschrijving (verblijfadres) ook andere adressen vast te leggen waar een persoon verblijft.

Welk probleem proberen we hier op te lossen? Een gemeente is verplicht om altijd een document bij het VTO toe te voegen, naar mijn mening kunnen extra adressen hier in opgenomen worden. Op deze manier los je het in het proces op zonder een ingewikkelde oplossing te zoeken die afwijkt van de standaard.

Groet,

Jarich Ypma, Solviteers

John Rooijakkers

Ter aanvulling: ik heb eenmaal van een gemeente gehoord dat zij de suggestie van Jarich inderdaad gebruikt hadden bij een kind dat tijdelijk uit huis geplaatst was.

Frank Bink

Ik heb de behoefte bij onze klanten ook nog niet gehoord, maar kan me er wel wat bij voorstellen. In GBA/BRP ligt het woon- of briefadres vast. Maar een persoon (lees kind) kan tijdelijk uit huis geplaatst zijn (bijv. in een instelling). Dit ligt niet in het GBA/BRP vast. De oplossing die Jarich voorstelt, vind ik heel praktisch en werkbaar.

Overigens kunnen onze gebruikers momenteel wel een (tijdelijk) verblijfadres in onze applicatie vastleggen. Het opnemen in het bericht zal in die zin dan niet veel moeite kosten.

Erwin Ilgun

We kunnen ons hier wel iets bij voorstellen. Onze applicatie voorziet al in het gebruik van meerdere adressen bij cliënten (tbv dossier vorming). Indien de professional bij de jeugdige een ander adres (niet gba/brp) bij de jeugdige als hoofdadres kenmerkt dan wordt deze meegestuurd in het VTO. Wij hebben dan ook van geen enkele gemeente gehoord dat zij problemen ondervinden in het communiceren van adressen met RvdK.

Ruud Leenen

Voor eigen gebruik wordt door VT het feitelijk verblijfadres uiteraard vastgelegd in het dossier/casus in de applicatie. Of dit wel of niet gecommuniceerd moet worden laat ik graag aan (de vertegenwoordiging) van VT en de RvdK. Het kan een structuurelementen worden in het bericht maar ook aanvullend beschreven worden in de verplichte bijlage "Verzoek tot onderzoek RvdK".

Ruud Leenen

Voor eigen gebruik wordt door VT het feitelijk verblijfadres uiteraard vastgelegd in het dossier/casus in de applicatie. Of dit wel of niet gecommuniceerd moet worden laat ik graag aan (de vertegenwoordiging) van VT en de RvdK. Het kan een structuurelement worden in het bericht maar ook aanvullend beschreven worden in de verplichte bijlage "Verzoek tot onderzoek RvdK".

Gerrit Duizer

Ook in onze applicatie kunnen verblijf adressen (dus anders dan de GBA adressen) worden vastgelegd. Het maakt voor ons niet uit of dit bij een volgende release erbij komt. Kan me ook vinden in de opmerkingen hierboven over de noodzaak om dit op te nemen, omdat ook GBA gegevens bekend zouden moeten zijn.

John Rooijakkers

Indien dit wijzigingsvoorstel wordt geïmplementeerd dan dringen wij erop aan dat aangesloten wordt bij de relevante definities binnen het RGBZ en StUF ZKN (voor eenduidig gebruik).

René Schrieken

Wij bieden deze mogelijkheid ook al in onze applicatie. Ik zie geen belemmeringen om dit mee te nemen voor november.