Wijzigingsvoorstel verantwoordelijke gemeente VTO (#487826)

11 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Wijzigingsvoorstel verantwoordelijke gemeente VTO (#487826)

Uit de inventarisatie van wensen voor de nieuwe versie van het Jeugdzorg-koppelvlak ('StUF-CORV') is onder andere de behoefte voortgekomen bij de RvdK om de verantwoordelijke gemeente aan het VTO-bericht toe te voegen (zie bijlage).  

VTO berichten die niet door de betreffende gemeentes zelf worden ingediend, kunnen op dit moment niet intern door de Raad naar de juiste Raadsregio gerouteerd worden. Door het ontbreken van de verantwoordelijke gemeente, bereiken VTO-berichten niet meteen de juiste Raadsregio en ontstaat er vertraging in het proces, wat niet wenselijk is.
Door de verantwoordelijke gemeente toe te voegen aan het VTO-bericht, wordt dit probleem verholpen. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van de gemeentecodes uit de gemeentetabel.

Is het inderdaad zo dat de verantwoordelijke gemeente, als dit niet de VTO-indienende partij is, niet uit het VTO-bericht is af te leiden?

Nb. De nieuwe versie (1.1) staat vooralsnog gepland voor november 2016.

John Rooijakkers

Is dit op te lossen door het (verplicht) opnemen van de gemeente van inschrijving (BRP) bij de betrokken kinderen?

Of speelt hier de woonplaats (gemeente) van de ouders een rol (woonplaatsbeginsel)?

Wat te doen indien meerdere kinderen verblijvend in meerdere gemeenten betrokken zijn in één VTO?
 

Jarich Ypma

Hierbij twee vragen:

  1. Op basis waarvan wordt de gemeente bepaald? Zie de vragen van John. 
  2. Ter verduidelijking, over welke gemeentetabel hebben we het? De CBS-gemeentecode of het OIN?

Groet,

Jarich Ypma, Solviteers

Arjan Kloosterboer

Voor zover ik het kan overzien geldt voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het zgn. woonplaatsbeginsel, zie desbetreffend stroomschema. Dat bekijkend is het nog niet zo eenvoudig om de verantwoordelijke gemeente te bepalen als het kind en beide niet ouders niet op hetzelfde adres ingeschreven staan. Al met al is dit m.i. handwerk dat gedaan moet worden door de organisatie die het VTO indient indien dat geen gemeente is. Als een gemeente het VTO indient dan is zij de verantwoordelijke gemeente, lijkt mij.

Ik neem aan dat die niet-gemeentelijke organisatie voor zich zelf al bepaalt wie de verantwoordelijke gemeente is opdat daaraan gerapporteerd en eventueel gefactureerd kan worden. Dan zou deze eigenschap dus al bepaald worden alleen wordt dat nu nog niet in het bericht doorgegeven. 
Kan iemand deze veronderstelling toetsen?  

Frank Bink

Hier is inderdaad sprake van het woonplaatsbeginsel. Een niet-gemeentelijke organisatie zal deze aan de hand van het stroomschema kunnen bepalen en de mogelijkheid moeten hebben om dit in het VTO-bericht vast te leggen. De RvdK heeft hier immers behoefte aan om het VTO naar de juiste regio door te sturen om daar de afhandeling plaats te laten vinden.

Ik snap de behoefte van de RvdK dus wel.

Erwin Ilgun

Vanuit onze applicatie sturen gemeenten of gemandateerde organisaties VTOs altijd met het OIN van de betreffende gemeente. Een extra gemeente-veld voegt ons inziens weinig toe. 

Ruud Leenen

Eens met Erwin. Document "StUF -Koppelvlak Jeugdzorg" versie 1.0.1 dd 30 oktober 2015 beschrijft dit in paragraaf 5.1.3. "Organisatie".

John Rooijakkers

Het gebruik van de organisatie om het OIN van de verantwoordelijke gemeente op te nemen, suggereert dat een VTO altijd door (cq namens) een gemeente wordt verstuurd en dat opvolgende notificaties ook naar de gemeente (en dus niet naar bv een VT) worden verzonden. Indien onderscheid gemaakt moet kunnen worden tussen de zendende organisatie en de verantwoordelijke gemeente dan is het opnemen van een extra gegeven mijn inziens noodzakelijk.

Jarich Ypma

Is het een idee dat wanneer een VT namens zichzelf optreedt en de notificaties ook terug wil ontvangen, dan in de stuurgegevens het eigen HRN bij zender.organisatie gebruikt? Dit gegeven heeft namelijk dezelfde opmaak als een OIN. Dit heeft tegelijkertijd dat partijen die routering verzorgen op basis van bestaande structuur een routeringsregel toe kunnen voegen.

John Rooijakkers

@Jarich: volgens mij wordt het momenteel ook zo gebruikt maar daarmee is het niet duidelijk wat de verantwoordelijke gemeente is en dus welke regionale RvdK organisatie de opvolging zou moeten doen (als ik het goed begrepen heb).

René Schrieken

Volgens mij kan de zendende partij niet gebruikt worden voor dit doel. Dus paragraag 5.1.3 uit de 1.0.1 specs zijn hiervoor niet van toepassing. Ik vind het geen probleem om het toevoegen van verantwoordelijke gemeente als nieuw element mee te nemen voor november.