Volgnummer binnen statustype

15 reacties / 0 nieuw
Ton Timmermans
Volgnummer binnen statustype

Ik begrijp het volgnummer binnen statustype niet.

Ik zou verwachten dat het volgnummer van toepassing is bij het doorlopen van de statussen bij de zaak.

Ellen Debats

 Het volgnummer geeft aan in welke volgorde de statussen van zaken van een bepaald zaaktype doorlopen worden. M.a.w. elke zaak van dat zaaktype doorloopt altijd de statussen zoals vastgelegd conform de volgorde bij dat zaaktype

 

John Rooijakkers

Voor het volgnummer in de ZTC is dit inderdaad het geval. Maar bij een (instantie van) zaak van dat zaaktype, is het mogelijk dat een andere volgorde of niet alle statussen worden doorlopen, dat een zaak wordt terugverwezen naar een eerdere status en dus bepaalde statussen meermaals doorloopt. Vandaar dat het logische lijkt om bij een het volgnummer op te nemen in de relatie tussen de zaak en het statustype. De datum waarop een status is gezet hoeft niet altijd de chronologische volgorde aan te geven indien een zaak op een datum meerdere statussen doorloopt en hierbij alleen de datum wordt vastgelegd.

Ellen Debats

John, datum status gezet is van het type DatumTijd. Deze is in combinatie met de relatie hoort bij Zaak de unieke aanduiding van de Status.

John Rooijakkers

Theoretisch is dit wellicht juist, maar niet iedere zaakservice consumer ondersteunt de tijd in het tijdstip en het aanleveren van de tijd is ook niet verplicht binnen het zaak-document koppelvlak.

Ellen Debats

Tja eerlijk gezegd vind ik dat geen goed argument om een volgnummer toe te voegen.

Arjan Kloosterboer

Zoals hiervoor al gesteld is, is het Statustypevolgnummer enkel bedoeld om de volgorde van de normaliter achtereenvolgens te doorlopen statussen te specificeren. In de praktijk, bij de behandeling van een individuele zaak, kan daarvan afgeweken worden, zoals hiervoor ook al gesteld werd. Normaliter worden alle statustypen in de default volgorde doorlopen maar er kunnen statustypen overgeslagen worden, statustypen herhaald worden en zelfs statustypen in een andere volgorde doorlopen worden. Vandaar de unieke aanduiding van een status bij een zaak: de ID van de zaak i.c.m. de datum en tijd waarop een status bereikt is. Het volgnummer hoeft bij de statussen van een zaak immers niet uniek te zijn (meerdere malen dezelfde status bereikt) en ook de volgorde van de statussen bij een zaak hoeft niet die te zijn van de oplopende nummering van het volgnummer. En aangezien een status bij een zaak meerdere malen bereikt kan zijn, kan ook de statustype-omschrjving geen deel uitmaken van de unieke ID van een stats bij een zaak.
Als het model al aangepast zou moeten worden, dan zou dat de unieke aanduiding van STATUSTYPE in het ImZTC moeten zijn. Het volgnummer is slechts een kenmerk van een Statustype dat de volgorde aangeeft. En dat kan wijzigen ook al blijft het hetzelfde statustype (bijvoorbeeld omdat er een statustype tussengevoegd wordt). De unieke aanduiding is dan de combinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met de Statustype-omschrjving. Elk zaaktype heeft een set aan (daarbinnen) unieke statustype-omschrijvingen.

Dat de Datum-status-gezet in het koppelvlak niet verplicht is, is vreemd. Het maakt immers deel uit van de unieke aanduiding cq. identificatie. Wellicht zit daar de fout. En als die van het type DatumTijd is, dan is dat zo en moeten uitwisselende applicaties daaraan voldoen.

John Rooijakkers

Ik kan het betoogd van Arjan wel onderschrijven en daarmee is mijn conclusie dat het volgnummer bij het statustype bij een zaak geen waarde heeft en in een volgende versie van het RGBZ kan worden verwijderd. Het volgnummer bij een statustype in de ZTC behoudt zijn waarde. Daarnaast lijkt het me goed om hiernaar te verwijzen in het zaak-document koppelvlak.

Michiel Verhoef

John,

Kun je aangeven in welk bericht van de Zaak- Documentservices de datumStatusgezet volgens jou niet verplicht is? Dit wordt nl. door niemand aangeven en nauwkeurige foutmeldingen zijn belangrijk om problemen snel op te lossen.

Daarom neem ik aan dat het over het bericht actualiseerZaakstatus_ZakLk01 gaat, dit lijkt inhoudelijk het beste aan te sluiten bij de discussie. Hier is het element datumStatusGezet (gebaseerd op het element StUF:tijdstip) wel degelijk verplicht. Zie ook pagina 31 van de Specificaties ZDS v1.2

De stelling dat datumStatusGezet niet verplicht zou zijn in het koppelvlak is dus niet waar.

Wanneer zaakserviceconsumer en zaaksysteem beide voldoen aan de Zaak- Documentservices en het RGBZ zou dit dus geen enkel probleem op moeten leveren lijkt mij? Een volgnummer is overbodig aangezien de combinatie zaakstatus en datumStatusGezet de bewuste status al uniek identificeren zoals Ellen aangeeft.

John Rooijakkers

Hi Michiel, voor zover ik weet leveren diverse applicaties alleen de datum en niet het tijdstip op die datum aan (zie ook #5). Als op één dag meerdere statussen worden bereikt, is het belangrijk dat ook het tijdstip wordt opgenomen (en dat is volgens mij nu niet verplicht, maar verbeter me als ik het mis heb). Als naast de datum niet ook het tijdstip op die datum wordt aangeleverd, kan het zaaksysteem mogelijk de actuele status niet bepalen. Gr. John.
PS: Het is overigens de vraag of je dit ook daadwerkelijk verplicht moet stellen voor alle service consumers.

Michiel Verhoef

John,

Het element datumStatusGezet is verplicht en bevat verplicht een datum en optioneel een tijdstip. Het format van datumStatusGezet is niet gedefinieerd in de Zaak- Documentservices maar in de StUF onderlaag. Ongetwijfeld om applicaties die alleen een datum en geen tijdstip vastleggen mogelijk te maken.

Het lastige in dit geval is dat ik niet goed in kan schatten hoe vaak het voorkomt dat verschillende applicaties op dezeflde dag de status aanpassen van dezelfde zaak zonder dat een tijdstip meegeleverd wordt. Oftewel, moet de Zaak- Documentservices toch wel vrij ingrijpend aangepast worden voor een situatie die nauwelijks voorkomt of is dit een reëel probleem waar gemeenten vaak tegenaan lopen?

Groeten,

Michiel

John Rooijakkers

Hi Michiel,

Dit is niet echt een probleem. Het eigenlijke probleem waar ik tegenaan liep is de definitie van het volgnummer bij een zaak omdat een zaak meerdere keren dezelfde status kan doorlopen. Arjan heeft hier al op gereageerd en ik denk dat het goed is om het volgnummer wel in de ZTC te houden maar niet bij zaak.

Gr. John

Michiel Verhoef

John,

Prima, dan ga ik er van uit dat er in de Zaak- Documentservices (of verwante standaarden zoals Regie- Zaakservices) niets gewijzigd hoeft te worden. Mocht er wel iets veranderen aan het RGBZ (zoals het voorgestelde verwijderen van een volgnummer) komt dit "vanzelf" via de verStUFfing in de koppelvlakken terecht.

Groeten,

Michiel

John Rooijakkers

Hi Michiel,

Ik kom hier toch nog even op terug:

* enerzijds is volgens mij de conclusie om bij een update van een zaakstatus geen volgnummer op te nemen

* maar anderzijds is dit element in het ZS-DMS koppelvlak verplicht bij een update van een zaakstatus

Hoe gaan we hiermee nu om?

Michiel Verhoef

Hoi John,

Als ik dit zo nog eens goed nalees is het een fout in de standaard die hersteld moet worden. Daarom heb ik een wijzigingsvoorstel in het ZDS forum geplaatst: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/actualiseerzaakstatus-volgnummer-binnen-statustype#comment-5891