Aantal werkzame personen van een vestiging

2 reacties / 0 nieuw
Sid Brouwer
Aantal werkzame personen van een vestiging

In RSGB 3.0 heeft de Vestiging (VES) vier attributen die iets zeggen over het aantal in de vestiging werkzame personen (Fulltime werkzame mannen, Fulltime werkzame vrouwen, Parttime werkzame mannen en Parttime werkzame vrouwen). Al deze attributen kennen als herkomst KING (op basis van LISA).

Kijken we in de gegevensset die wordt aangeleverd door het HR, dan heeft de (commerciële) vestiging de attributen fulltimeWerkzamePersonen, parttimeWerkzamePersonen en totaalWerkzamePersonen.

Dit betekent dus momenteel dat de door de basisregistratie aangeleverde gegevens niet in het RSGB-model terug te vinden zijn, terwijl het RSGB gegevens kent die alleen via een niet authentieke bron (Lisa) worden aangeleverd. Dat lijkt mij een onwenselijke situatie. Zeker omdat de gegevens van het HR automatisch kunnen (en bij veel gemeenten ook zullen) worden aangeleverd. Voor Lisa-gegevens ben ik daar minder zeker van.

Daarom stel ik voor:

  1. Voeg de attributen van het HR toe, tenzij er geen behoefte is aan aantallen werkzame personen. In het laatste geval zou ik de huidige attributen (opgesplitst naar geslacht) verwijderen uit het model.
  2. Verwijder de genoemde attributen zoals ze nu zijn opgenomen in het RSGB (aantallen opgesplitst naar geslacht). laat ze alleen staan als er expliciet behoefte aan is, wetende dat deze gegevens momenteel waarschijnlijk door geen enkel bronsysteem automatisch worden aangeleverd.

 

Sid Brouwer

Ivm twijfel over het juiste forum, heb ik deze post inmiddels gekopieerd naar het RSGB-forum (een niveau hoger in de hiërarchie).