Wel / geen informatieobject

2 reacties / 0 nieuw
Jacob Vos
Wel / geen informatieobject

In de RGBZ 2.0 specificatie worden voorbeelden van informatieobjecten gegeven. Er staan geen voorbeelden wat het niet is en daarom twijfel ik over het volgende.

Stel een gebruiker voert diverse gegevens in applicatie A in en op basis van die gegevens moet een brief gecreëerd worden. Die brief is een informatieobject, dat is buiten kijf. De brief moet gecreëerd worden door een documentcreatie applicatie. De gebruiker drukt in applicatie A op de knop 'Maak brief' waarna applicatie A gegevens stuurt naar de documentcreatie applicatie - dit bijv. via een enterprise service bus (ESB).

Nu de vraag: zijn die gegevens, die applicatie A verstuurt, ook een informatieobject in de zin van RGBZ 2.0?

Arjan Kloosterboer

M.i. is het setje gegevens dat uitgewisseld wordt om, in het voorbeeld, een brief te maken, geen informatieobject (in RGBZ). Belangrijk of iets een informatieobject is, is of daaraan door mensen informatie ontleend is of kan worden. Dat is niet het doel van dat setje gegevens in dat bericht. Dat is er maar tijdelijk, om er een brief mee te maken. Die brief is hetgeen bedoeld is om informatie aan te ontlenen.