ZOF: Betrokkene is onterecht leeg door invoerfouten Politie

7 reacties / 0 nieuw
Ruud Leenen
ZOF: Betrokkene is onterecht leeg door invoerfouten Politie

Wij krijgen meldingen uit de (VT-) praktijk dat Zorgmeldingen gestuurd worden zonder Betrokkene. Dit is mogelijk als het een ongeboren kind betreft. Echter, hier gaat het Zorgmeldingen waarbij de Jeugdige in kwestie door de Politie opgevoerd is onder de Belanghebbende (nota bene met de kwalificatie "Ouder"). 

Bovenstaande is op zich al niet correct. Vervolgens ontstaat het probleem dat VT de Betrokkene alsnog handmatig moet invoeren om een volledige registratie voor een Zorgmelding Terugkoppeling te krijgen, immers inclusief Betrokkene.

Helaas gaat het hier niet om een incidentele (foutieve) Zorgmelding, reden waarom ik in de validatie aan de Politiesysteem zijde graag toegevoegd zie dat er geen Zorgmelding wordt verzonden zonder gegevens van de Betrokkene tenzij zij expliciet aangeven dat het om een ongeboren kind gaat.

Arjan Kloosterboer

Ik leg dit voor aan JustID. Wellicht gaat er bij de vertaling EBV > StUF iets verkeerd, wordt er daarbij onterecht iets niet gecheckt of voert de Politie gegevens onjuist in.

Arjan Kloosterboer

Aan de hand van een door Ruud aangeleverd praktijkgeval heeft JustId een en ander onderzocht. Helaas is het specifieke bericht niet meer te achterhalen. Wel is het JustId bekend dat er momenteel berichten vanuit Politie komen, die functioneel gewoon niet kloppen.
Ik denk dat het goed is om even af te wachten tot er weer een dergelijke situatie optreedt, zodat we dan het specifieke bericht kunnen volgen en kunnen controleren hoe het EBV-bericht en de mapping hiervan naar StUF plaatsvindt.
 

John Rooijakkers

Vorige week heeft een klant van ons twee van dergelijke berichten ontvangen (ook gemeld bij JustID: Patrick Klaasen). Verder hebben zij eerder dit jaar een zorgmelding over een ongeboren kind ontvangen zonder dat de moeder expliciet was opgenomen als belanghebbende (geen geslachtsaanduiding). Wellicht kan dit laatste ook meegenomen worden.

 

Ruud Leenen

@Arjan: dank voor de opvolging, zodra ik weer van een actueel voorbeeld hoor zal ik het z.s.m. doorgeven.

@John: een vergelijkbaar probleem i.g.v. ongeboren kind heb ik ook hier https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-corv/wijziging-o... gemeld. Is denk ik goed om je reactie ook daar nog te melden.

John Rooijakkers

@Ruud: ik heb de aanvulling daar ook opgenomen.
 

Arjan Kloosterboer

De eerste analyse van dit probleem is dat de XSD van de zorgmelding zoals de Politie die aanmaakt (EBV-bericht), niet scherp genoeg is en dat er wellicht iets aan te scherpen valt bij de transformatie van het EBV-bericht naar het StUF-bericht. Aanpassing en vooral implementatie van dat XSD-bericht is niet zomaar op korte termijn door te voeren. Verbetering van die transformatie wordt onderzocht. Voor de korte termijn is 'de Politie' verzocht hun gebruikers er nogmaals op te wijzen de zorgmelding correct in te vullen. Tevens is hen gevraagd of aanscherping in hun software wellicht mogelijk is.