Test creeerZaak_ZakLk01_03 ZDS 1.2 (P)

3 reacties / 0 nieuw
Alexander Schrijver
Test creeerZaak_ZakLk01_03 ZDS 1.2 (P)

In de test creeerZaak_ZakLk01 met volgnummer 3 in de testsuite van ZDS 1.2 (P) doen jullie de volgende aanvraag.

        <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT" StUF:verwerkingssoort="T">
            <ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="I" StUF:entiteittype="ZKT">
                <ZKN:omschrijving>${zds_zaaktype_omschrijving}</ZKN:omschrijving>
                <ZKN:code>${zds_zaaktype_code}</ZKN:code>
                <ZKN:ingangsdatumObject>${datumVandaag}</ZKN:ingangsdatumObject>
            </ZKN:gerelateerde>
        </ZKN:isVan>

Probleem is dat ZKN:ingangsdatumObject elke dag verandert. En dit is wel een kerngegeven, dus we moeten hierop filteren.

Ik probeer de verwachtte testdata te genereren om succesvol te tests te kunnen doorlopen (Ik begreep dat jullie zelf geen idee hebben wat voor testdata er verwacht wordt door jullie testsuite). Maar dit zou betekenen dat elke dag dat ik de tests wil uitvoeren ik nieuwe testdata moet genereren. Dit lijkt mij heel onpraktisch.

Hoe gaan jullie hiermee om in de praktijk?

Frank Samwel

Beste Alexander,

Dank voor je opmerking. We hebben hier inderdaad te gemakkelijk elk datum-element dynamisch gemaakt.

Ik ga dat aanpassen, komt mee in de komende release. Dit wordt dan gewijzigd in elk creeerZaak, updateZaak en actualiseerZaakstatus bericht.

Ik neem trouwens aan dat hetzelfde probleem speelt voor statustype (heeft/gerelateerde/ingangsdatumObject). Ik zal het ook hiervoor aanpassen.

Alexander Schrijver

Bedankt :) Voor statustype ben ik er nog niet tegenaan gelopen, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren dan.