datumStatusGezet in actualiseerZaakstatus

10 reacties / 0 nieuw
Alexander Schrijver
datumStatusGezet in actualiseerZaakstatus

In RGBZ 1.0 staat het volgende bij Status:

Unieke aanduiding objecttype Unieke aanduiding van de gerelateerde ZAAK in combinatie met de Datum
status gezet.

Daarentegen wordt dit wel gevraagd bij de tests van actualiseerZaakstatus volgnummer 5 en 7 (In de ZDS 1.2 testsuite).

Bij volgnummer 5 wordt zaak met identificatie ${gemeentecode}${genereerzaakident_identificatie_6} gekoppeld op ${datumVandaag} (ZKN:datumStatusGezet) met statustype ${zds_zaakstatus_omschrijving_3}

   <ZKN:object StUF:verwerkingssoort="W" StUF:entiteittype="ZAK">
        <ZKN:identificatie>${gemeentecode}${genereerzaakident_identificatie_6}</ZKN:identificatie>
        [ ... KNIP ...] 
        <ZKN:heeft StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAKSTT">
            <ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="STT">
                <ZKN:zkt.code>${zds_zaaktype_code}</ZKN:zkt.code>
                <ZKN:zkt.omschrijving>${zds_zaaktype_omschrijving}</ZKN:zkt.omschrijving>
                <ZKN:volgnummer>5</ZKN:volgnummer>
                <ZKN:code>${zds_zaakstatus_code_3}</ZKN:code>
                <ZKN:omschrijving>${zds_zaakstatus_omschrijving_3}</ZKN:omschrijving>
                <ZKN:ingangsdatumObject>${datumVandaag}</ZKN:ingangsdatumObject>
            </ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:toelichting>toelichting5</ZKN:toelichting>
            <ZKN:datumStatusGezet>${datumVandaag}</ZKN:datumStatusGezet>

Bij volgnummer 7 wordt ook ${gemeentecode}${genereerzaakident_identificatie_6} gekoppeld op  ${datumVandaag} (ZKN:datumStatusGezet) maar wel met een ander STT (${zds_zaakstatus_omschrijving_4}).

    <ZKN:object StUF:verwerkingssoort="W" StUF:entiteittype="ZAK">
        <ZKN:identificatie>${gemeentecode}${genereerzaakident_identificatie_6}</ZKN:identificatie>

       [ ... KNIP ... ]

       <ZKN:heeft StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAKSTT">
            <ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="STT">
                <ZKN:zkt.code>${zds_zaaktype_code}</ZKN:zkt.code>
                <ZKN:zkt.omschrijving>${zds_zaaktype_omschrijving}</ZKN:zkt.omschrijving>
                <ZKN:volgnummer>7</ZKN:volgnummer>
                <ZKN:code>${zds_zaakstatus_code_4}</ZKN:code>
                <ZKN:omschrijving>${zds_zaakstatus_omschrijving_4}</ZKN:omschrijving>
                <ZKN:ingangsdatumObject>${datumVandaag}</ZKN:ingangsdatumObject>
            </ZKN:gerelateerde>
            <ZKN:toelichting>toelichting7</ZKN:toelichting>
            <ZKN:datumStatusGezet>${datumVandaag}</ZKN:datumStatusGezet>

Frank Samwel

wat hier is foutgegaan is dat datumStatusGezet het formaat datum (jaar maand dag) heeft gekregen. Volgens RGBZ had hier ook uren en minuten in moeten zitten. Dit wordt in komende release van het StUF testplatform aangepast.

De zaak heeft dan op dezelfde dag meerdere statuswijzigingen, maar wel op verschillende tijd (uren minuten)

Alexander Schrijver

Wacht het StUF testplatform dan wel 1 minuut tussen de  tests (En bij seconde-precisie 1 seconde)? Anders blijft het probleem bestaan.

Frank Samwel

uiteraard

Εelcο Ηοtting

Wanneer kan de volgende release van het StUF testplatform worden verwacht? Is ergens te volgen welke fouten wel/niet worden verholpen in die release?

Frank Samwel

Hallo Eelco,

We zijn deze release aan het afronden (laatste issues oplossen) en hopen in een of maximaal twee weken de release uit te brengen. Een precieze datum heb ik nog niet.

We hebben helaas geen voorziening nu waarop je kunt zien welke issues er in deze release opgelost zullen worden. Ik heb bij een aantal discussies op dit forum aangegeven dat deze meegaan in de release. Je kan er vanuit gaan dat ze ook in de release zullen zijn opgelost.

groeten, Frank

Joeri Bekker

Dit is helaas nog niet opgelost in het StUF testplatform bij de test creeerZaak volgnummer 5, waar bij de zaken in heeftAlsDeelzaak en heeftBetrekkingOpAndere nog een steeds een zaaktype heeft met als datum vandaag.

        <ZKN:heeftAlsDeelzaak StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAKZAKDEL">
            <ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAK">
                <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT" StUF:verwerkingssoort="T">
                    <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT" StUF:verwerkingssoort="T">
                        <ZKN:ingangsdatumObject>${datumVandaag}</ZKN:ingangsdatumObject>
 

Joeri Bekker

Ook in het geefZaakdetails_ZakLa01, alle volgnummers, staat nog de oude variable ${datumVandaag}.

Frank Samwel

Ik heb dit gecorrigeerd in het testplatform.

Overigens was dit voor geefZaakdetails niet relevant, want dit zijn daar alleen voorbeeldberichten. Het testplatform stuurt deze berichten niet, maar ontvangt ze.

Joeri Bekker

Bedankt!