Cannot invoke method size() on null object

5 reacties / 0 nieuw
Alexander Schrijver
Cannot invoke method size() on null object

Bij de test geefZaakdetails volgnummer 02 (P) van ZDS 1.2 krijg ik de volgende fout:

Failed to execute rule. Cause: Failed invoke script with code=ZDS21S006 [methodName=null]. Error message: Cannot invoke method size() on null object

Ik vermoed dat er iets mist in het antwoord. Is het mogelijk om te bepalen wat er mist? Hebben jullie een lijst met de elementen die worden verwacht en waartegen getest wordt?

Het enige verschil wat ik kan vinden in vergelijking met de voorbeeldresponse van de ZDS-testsuite is dat tijdvakRelatie, tijdvakGeldigheid, tijdstipRegistratie mist. Maar deze staan niet vermeld in de standaard ZDS 1.2.

Frank Samwel

Hallo Alexander, het blijkt dat er een bug in het script zit voor deze regel. Gaan we oplossen.

Alexander Schrijver

Okay bedankt. Heb je toevallig een idee wat de oorzaak is? Ik heb al verschillende aanpassingen gemaakt, zodat mijn response meer lijkt op de voorbeeldresponse. Maar ik kan niet achterhalen wat deze bug veroorzaakt. En het duurt elke keer 20 minuten voordat ik door de STP testsuite heen ben.

Frank Samwel

Alexander, deze bug gaf een fout omdat binnen één bericht meerdere namespace aliassen (bijv. ns5 en ns6) werden gebruikt voor dezelfde namespace.

Alexander Schrijver

Bedankt!