Deelzaak registratiedatum en startdatum

7 reacties / 0 nieuw
Joeri Bekker
Deelzaak registratiedatum en startdatum

Wellicht is dit onderwerp in het verkeerde forum, de case relateert aan meerdere onderdelen.

Volgens RGBZ 1.0 (en 2.0) zijn startdatum en registratiedatum van Objecttype Zaak verplicht.

In het StUF testplatform wordt o.a. deze test uitgevoerd (ZDS 1.2, creeerZaak, volgnummer 5):

        <ZKN:heeftAlsDeelzaak StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAKZAKDEL">
            <ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAK">
                <ZKN:identificatie>0123456789</ZKN:identificatie>
                <ZKN:omschrijving>omschrijving</ZKN:omschrijving>
                <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT" StUF:verwerkingssoort="T">
[*knip*]
                </ZKN:isVan>
            </ZKN:gerelateerde>
        </ZKN:heeftAlsDeelzaak>
        <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
            <ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAK">
                <ZKN:identificatie>0123456789</ZKN:identificatie>
                <ZKN:omschrijving>omschrijving</ZKN:omschrijving>
                <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT" StUF:verwerkingssoort="T">
[*knip*]
                </ZKN:isVan>
            </ZKN:gerelateerde>

Hier ontbreken de startdatum en registratiedatum, waardoor de Zaak niet aangemaakt kan worden omdat deze verplichte velden in het RGBZ, niet kunnen worden meegegeven in de creeerZaak service.

Uit het Verstuffingsdocument (verstuffing RGBZ, pagina 12) (soortgelijke passage in Verstuffing RGBZ 2.0):

"De zaak die als deelzaak wordt gekoppeld dient eerst in een kennisgeving te worden aangeboden, omdat vanuit de 'hoofd'zaak statusinformatie over deelzaken gevolgd moet kunnen worden. Alleen verwerkingssoort 'I' is derhalve toegestaan in de gerelateerde. "

Echter, in het StUF testplatform lijkt dit te gebeuren met verwerkingssoort "T".

Is het RGBZ, de creeerZaak service, het STP of mijn begrip van dit alles verkeerd?

Michiel Verhoef

Ik heb de discussie even omgehangen want volgens mij gaat dit over de testberichten op het StUF testplatform.

Als ik de vragen goed begrepen heb komt het neer op het volgende stukje uit het de StUF 0301 Standaard (pagina 63):

In een toevoegkennisgevingbericht mogen gerelateerden in principe worden opgenomen met verwerkingssoort 'T' (de zender weet niet of de gerelateerde al bekend is bij de ontvanger. De ontvanger mag de gerelateerde toevoegen op basis van de gegevens in het bericht) of 'I' (de zender verwacht dat de ontvanger de gerelateerde reeds kent. Indien dit niet het geval is, dan is er sprake van een foutsituatie. Het is in deze situatie overigens niet verplicht om een foutbericht te sturen in de genoemde foutsituatie. Een afnemer zou ook een synchronisatieverzoek kunnen sturen. Andere acties zijn echter ook mogelijk). Bij een keuze voor verwerkingssoort 'T' hoeft een zender niet te controleren of de ontvanger een object in een gerelateerde reeds kent. Indien de de ontvanger het object nog niet kent voegt deze het voor de gerelateerde toe met alleen voor de kerngegevens een waarde. Indien de ontvanger het object wel al kent dan mag deze de verwerkingssoort 'T' interpreteren als een 'I'. Er is dan geen sprake van een foutsituatie

De kerngegevens zijn in dit geval wel aanwezig. Er zijn niet genoeg gegevens beschikbaar om een volledige zaak aan te maken die ook in behandeling genomen kan worden (je kunt dus niet met 1 bericht meerdere zaken aanmaken via deze route). Het is meer een placeholder om in ieder geval aan te kunnen geven aan welke zaak/zaken de nieuw aangemaakte zaak gerelateerd is.

 

 

 

 

Joeri Bekker

Uit je antwoord van StUF:

Indien de de ontvanger het object nog niet kent voegt deze het voor de gerelateerde toe met alleen voor de kerngegevens een waarde.

Bedoel je hiermee te zeggen dat er bij creeerZaak/heeftAlsDeelzaak wel een Zaak "placeholder" wordt aangemaakt met alleen de kerngegevens van deze deelzaak, indien de deelzaak nog niet bestaat?

Dit sluit m.i. niet aan bij het eerder genoemde Verstuffingsdocument (verstuffing RGBZ, pagina 12), wat volgens mij voor gaat op de algemene StUF standaard:

De zaak die als deelzaak wordt gekoppeld dient eerst in een kennisgeving te worden aangeboden, omdat vanuit de 'hoofd'zaak statusinformatie over deelzaken gevolgd moet kunnen worden. Alleen verwerkingssoort 'I' is derhalve toegestaan in de gerelateerde.

Hieruit haal ik dat ten alle tijde een deelzaak eerst aangemaakt moet zijn, alvorens deze als deelzaak aan de hoofdzaak te koppelen. 

 

Michiel Verhoef

De berichten in de zaak- documentservices zijn asynchroon. Het kan dus voorkomen dat een bericht waarin aan bepaalde zaken (als deelzaak) gerefereerd wordt eerder verwerkt wordt dan het bericht waarin de betreffende zaak aangemaakt wordt.

Alle benodigde informatie is verstuurd maar om een reden worden berichten in een andere volgorde verwerkt.

Wanneer verwerkingssoort "I" gebruikt wordt moet de zaak in het ontvangende systeem aanwezig zijn. Zo niet volgt er een foutmelding. Bij verwerkingssoort "T" mag de zaak (op basis van de matchinggegevens) eventueel aangemaakt worden. Dan zijn er niet genoeg gegevens om die gerelateerde zaak in behandeling te nemen maar in ieder geval weet het ontvangende systeem welke zaak/zaken gerelateerd zijn.

Komt dan later het kennisgevingsbericht met de gerelateerde zaak binnen kan die gerelateerde zaak alsnog volledig aangemaakt worden.

Joeri Bekker

Ik had inderdaad niet gedacht aan het asynchrone scenario. Ik begrijp dat berichten in een andere volgorde binnen kunnen komen, waardoor verwerkingssoort "T" inderdaad zou leiden tot het aanmaken van een placeholder Zaak die later middels creeerZaak aangemaakt wordt.

Echter, de passage "Alleen verwerkingssoort 'I' is derhalve toegestaan in de gerelateerde." geeft aan dat verwerkingssoort "T" niet is toegestaan. Moet dit dan niet aangepast worden in het Verstuffingsdocument?

Michiel Verhoef

Echter, de passage "Alleen verwerkingssoort 'I' is derhalve toegestaan in de gerelateerde." geeft aan dat verwerkingssoort "T" niet is toegestaan. Moet dit dan niet aangepast worden in het Verstuffingsdocument?

Daar heb je een goed punt. Ik heb het aangemeld als vraag in het StUF forum:

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-301/inconsistentie-verwerkingssoort-t-en-i

Frank Samwel

In de test op het testplatform heb ik het aangepast (creeerZaak stap 5), zodat de gerelateerde zaak in heeftAlsDeelzaak en heeftBetrekkingOpAndere, met verwerkingssoort="I" zijn opgenomen. Deze verwijzen nu naar de zaken die in stappen 1 en 3 zijn toegevoegd.