Inhoudelijke criteria conceptstandaard Stembureau (ODS)

5 reacties / 0 nieuw
Sander Bakker
Inhoudelijke criteria conceptstandaard Stembureau (ODS)

In de praktijkbeproeving Open Data Standaarden (ODS) ( https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/praktijkbeproeving-open-dat...) worden met gemeenten gestandaardiseerde sets aan gegevens ontwikkeld met als doel deze gegevens gestructureerd te kunnen publiceren om ervaringen met dit proces op te halen en te delen. De selectie van de onderwerpen is afkomstig van de High Value Data Lijst.

Het conceptresultaat voor het onderwerp Stembureaus is het ingevoegde bestand waarin de inhoudelijke criteria voor deze conceptstandaard worden beschreven. Graag ontvangen wij uw reactie hierop. Reageren kan tot en met 15 november op dit platform.

Voor vragen kunt u contact opnemen met sander.bakker@kinggemeenten.nl

Sicco van Sas

Bij dezen een reactie namens Open State Foundation. Wij gaan een tool maken waarin deze standaard gebruikt gaat worden. We hebben aardig wat opmerkingen, waarvan de meeste vragen om meer duidelijkheid rondom een veld. Wij zijn bereikbaar voor nadere toelichting of vragen.

Ik zie geen verschil tussen stembureaus en stemlokalen. Een stembureau kan meerdere stemlokalen hebben, dus ik zie graag een extra veld 'Stemlokalen' waar de nummers van de een van meerdere stemlokalen voor dat stembureau vermeld moeten worden (verplicht).

Metadata: Deze metadata lijkt enkel nodig te zijn voor gebruik van DCAT als deze data wordt toegevoegd op data.overheid.nl? Zo ja, zou dat dan ergens duidelijk vermeld kunnen worden? Verder; sommige velden lijken niet veranderd te hoeven worden, zoals het eerste veld 'Naam' dat altijd de waarde 'Stembureaus' zal hebben? Het zou helpen als duidelijk wordt gemaakt welke waarden vast staan (bv. door (die delen van de) tekst dikgedrukt te maken).

Bij elke opmerking hieronder staat de desbetreffende rij vermeld (bv. 'r8' is 'rij 8', oftewel de rij over 'Beperkingen').

Metadata

 • r8: 'Geen, de gegevens zijn openbaar en zonder restricties beschikbaar voor hergebruik, zolang ze inhoudelijk niet wordt aangepast' -> als de licentie CC0 is dan mogen mensen het ook inhoudelijk aanpassen en moet het laatste stukje van deze zin weggehaald worden.
 • r11: Wat is een puntobject?
 • r12: Zijn r4 en r12 niet altijd hetzelfde en is r12 dus overbodig? Zo nee, waarom is r12 dan niet verplicht?
 • r14: Waar moet deze URL naar verwijzen? Een pagina van de gemeente waar deze data te vinden is? Is het dan verplicht dat gemeenten dit ingevulde document altijd zelf moeten publiceren op hun website. Of mag er ook gelinkt worden naar een website waar het voor hun gepubliceerd wordt?
 • r15: Wat houdt dit in? Graag iets meer omschrijving over wat hier verwacht wordt.
 • r16: Wat houdt dit in? Wanneer de verkiezingslocaties beschikbaar zijn, oftewel de verkiezingsdag? En wordt er met 'tot YYYY-MM-DD' de mogelijkheid opengehouden dat sommigen verkiezingen meerdere dagen duren? Is 'YYYY-MM-DD (tot en met YYYY-MM-DD)' dan niet duidelijker? Graag iets meer omschrijving over wat hier verwacht wordt.

Attribuutgegevens

 • r27: Bij sommige gemeenten is het volgnummer van het stembureau een districtcode (althans, zo staat het in de opmerkingen). Niet uit elkaar te houden, derhalve zou ook een veld districtscode toegevoegd moeten worden (waarbij het volgnummer leeg is, als er sprake is van een districtscode).
 • r29: Wat houdt dit in? is dit hetzelfde als 'gebruiksdoel' uit de BAG? Graag iets meer omschrijving over wat hier verwacht wordt.
 • r30: 'locate' -> 'locatie'; verder denk ik dat niet alle locaties een website hebben, of wat wordt hier anders mee bedoeld?
 • r31: Dubbel, zie r25.
 • r32: Dubbel, zie r26.
 • r37: Als ik Google zoek op 'BAG Referentie nummer' of 'BAG Referentienummer' vind ik nauwelijks resultaten. Het gaat denk ik op het ID in de BAG? Maar welk ID dan? ID van het pand, verblijfsobject, nummeraanduiding (deze lijkt mij het meest logisch, maar is die altijd beschikbaar voor elke stemlocatie?) of openbareruimte? Dit veld staat als verplicht, maar dat kan niet voor mobiele stembureaus? Zo lang Lat/long verplicht is is er altijd een locatie voor stembureau. Als dit veld niet verplicht wordt dan zou ik in de opmerkingen toevoegen 'Niet verplicht, maar graag invullen indien mogelijk'.
 • r38-r43: Deze velden kunnen inderdaad niet verplicht zijn, maar in opmerkingen zou ik toevoegen 'Niet verplicht, maar graag invullen indien beschikbaar'.
 • r44-r47: Lat/long heeft de voorkeur; wat is eigenlijk precies het verschil t.o.v. x/y?
 • r48: YYYY-MM-DD moet ook tijd weergeven dus iets als YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+0200; wat als er ook verkiezingen over meerdere dagen zijn (zie r16), dan krijgt dit veld potentieel meerdere values (want voor elke dag een andere openingstijd)?
 • r49: Ik zie dit graag als verplicht veld; juist dit soort informatie op een kaart is voor mindervaliden enorm waardevol.
 • r51: Wat betekent dit veld? Hoe meet je dit? Is dat uit te drukken in slechts Y of N?
 • r53: Waarom is kieskringnummer niet verplicht?
Hester Torn

Ik heb een aantal algemene vragen en opmerkingen bij alle ODS waarvan sommige aansluiten op de opmerkingen van Open Sate. Vandaar dat ik hier reageer:

 • Ik merk dat ik de discussiepunten mis, juist die zijn m.i. waardevol om te delen. Waarom is er in de discussie bij een bepaalde dataset gekozen om iets al dan niet verplicht te stellen in de ODS voor die gegevensset? Zijn er nog open eindjes waarop je specifiek input wilt hebben? In de betrokkenheid van Delft bij de totstandkoming van een aantal van deze OD-standaarden zijn juist de afwegingen en open eindjes relevant (helpt ook bij de duiding waar OS naar opzoek lijkt te zijn).
 • Ik zie bij sommige datasets verbanden met afspraken die al zijn gemaakt in het zo gestandaardiseerd mogelijk aanbieden van gegevens in dit kader? Niet alleen vanuit gegevens oogpunt, maar ook meer vanuit 'de inhoud'? Komen deze sets ook nog voor te liggen bij mensen van ‘de inhoud’ breder dan van enkele collega's uit de betrokken gemeenten?
 • Ik zou de datasets zoals we ze nu vormgeven ook nog langs de meetlat van de AVG/WBP leggen: mag het zoals we het nu hebben opgesteld (refererend onder andere naar de opmerking van Barend Sneller in de MOR discussie over BGT)?
Hester Torn

Ik doe een poging om het verschil tussen LAT/LON en X/Y uit te leggen:  Je kunt een locatie een X en Y-coördinaat geven. Dat kan op basis van het Rijksdriehoek stelsel en/of een ander stelsel zoals WGS1984 (Amerikaans). Voor dit Amerikaanse stelsel wordt LAT/LON gebruikt en dat zijn andere eenheden dan die van het Rijksdriehoekstelsel.

Gertjan Gerritsen