deelzaakIndicatie in creeerZaak volgnr 1 staat onterecht op "J"

5 reacties / 0 nieuw
Joeri Bekker
deelzaakIndicatie in creeerZaak volgnr 1 staat onterecht op "J"

In het STP wordt bij ZDS 1.2 testscenario's creeerZaak met volgnummer 1, een deelzaakIndicatie "J" opgegeven maar geen deelzaak toegevoegd.

Volgens RGBZ 1.0, pagina 172 over Attribuutsoort Deelzakenindicatie lijkt dit niet correct:

Regels attribuutsoort: Een (deel)zaak waaraan (deel)deelzaken gerelateerd zijn, heeft de waarde 'J”. Een (deel)zaak waarvoor dit niet geldt, heeft de waarde 'N'. 

Deels gerelateerd aan deelzaak vraag in het koppelvlak forum.

Michiel Verhoef

Deelzakenindicatie gaat uit van de hoofdzaak. Het geeft aan of er deelzaken aan deze zaak gereleateerd zijn. Het is geen indicatie dat deze zaak een deelzaak is.

Dus technisch gesproken kan dit wel, hoewel ik de test niet helemaal snap. Want waarom zou je een zaak aanmaken en aangeven dat er deelzaken van deze zaak zijn zonder dat de deelzaken in kwestie aangemaakt worden?

 

Joeri Bekker

Deelzakenindicatie gaat uit van de hoofdzaak. Het geeft aan of er deelzaken aan deze zaak gereleateerd zijn. Het is geen indicatie dat deze zaak een deelzaak is.

Klopt. Ik geef ook niet aan dat dit anders is.

Dus technisch gesproken kan dit wel

Ik zie niet hoe dit technisch dan wel kan... De regels van het attribuutsoort zijn toch vrij eenduidig?

Overigens staat dit natuurlijk ook in het licht van de RGBZ 1.0 naar 2.0 mapping, waar deelzaakIndicatie afgeleid wordt uit het bestaan van deelzaken aan de hoofdzaak. Een afleiding die door dit soort inconsistenties niet kan werken.

 

Frank Samwel

In de tests op het testplatform heb ik dit aangepast. Probleem zat ook in andere stappen.

Joeri Bekker

Bedankt!