Vaststelling van het RGBZ 2.0, dat daarmee de status 'in gebruik' verkrijgt, vindt plaats in 2015

8 reacties / 0 nieuw
Peter Tummers
Vaststelling van het RGBZ 2.0, dat daarmee de status 'in gebruik' verkrijgt, vindt plaats in 2015

Op http://www.gemmaonline.nl/index.php/RGBZ_2.0_in_ontwikkeling staat: 'Vaststelling van het RGBZ 2.0, dat daarmee de status 'in gebruik' verkrijgt, vindt plaats in 2015'.

Ik zie dat de status nog steeds 'goedgekeurd' is, maar ook nog 'in ontwikkeling'.

Wie kan mij vertellen wat de vooruitzichten zijn? Is RGBZ 2.0 nog in ontwikkeling? Als RGBZ 2.0 is goedgekeurd, waarom is 2.0 nog in ontwikkeling?

 

Ellen Debats

RGBZ 2.0 is goedgekeurd door de Regiegroep gegevens & berichtenstandaarden. Maar het moet nog verstuft worden. Dit kan betekenen dat er nog een aantal wijzigingen kunnen worden doorgevoerd a.g.v. de verstuffing. Daarom heeft RGBZ 2.0 nog steeds de status 'in ontwikkeling'

Εelcο Ηοtting

De discussie is van meer dan een jaar geleden, maar nog wel actueel. RGBZ wacht nog op verstuffing. Lijkt me goed om in ieder geval de stand van zaken te publiceren, immers nu is alles wat te vinden is nog steeds dat het in 2015 vastgesteld en in gebruik genomen gaat worden.

Arjan Kloosterboer

Die webpagina moet inderdaad aangepast worden. RGBZ 2.0 is inmiddels aangepast op TMLO, nieuwe Selectielijst, RSGB 3 en enig voortschrijdend inzicht. Dit heeft tevens geleid tot een concept van versie 2.2 van het ImZTC (ZTC2). Beide concept-versies liggen ter instemming voor in de Expertgroep Informatiemodellen van 28-9. VerStUFfing naar StUF-ZKN 3.20 is inmiddels gestart (zie hier). Vaststelling van RGBZ 2.0 en ImZTC 2.2 zal plaatsvinden gelijktijdig met vaststelling van StUF-ZKN 3.20 en StUF-ZTC 3.20.

Ad Gerrits

In de agenda voor Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden voor 6 december 2017 lees ik dat een ZDS 1.2.1/1.2+ variant wordt voorgesteld met oa ontbrekende TMLO-gegevens via extraElementen en een doorontwikkeling ZDS 2.0 op basis van RGBZ2, RSGB 3, GEMMA 2 architectuur. 
Ik weet dat het een lastig proces is om alle standaarden in samenhang ontwikkeld en goedgekeurd te krijgen. Het feit dat drie jaar na 'goedgekeuring van RGBZ 2.0 door de Regiegroep' 1.0 nog steeds de status "in gebruik" heeft dwingt nu tot keuzes die achter de feiten aanhollen (de laatste gepubliceerde 2.0 documenten zijn uit 2014). Het laat zien dat de onderlinge afhankelijkheden en het watervalgewijs opleveren (net als op andere gebieden) niet meer goed werkt en er dus, zoals onderkend, een paar mooie uitdagingen zijn.

ps: wat is de status van de genoemde 'vaststelling van RGBZ 2.0 en ImZTC 2.2 gelijktijdig met vaststelling van StUF-ZKN 3.20 en StUF-ZTC 3.20' ? 

Εelcο Ηοtting

Nu verslag laatste Regiegroep online staat, waar dit (enigszins) besproken is, kan iemand de hierboven genoemde pagina (waar nog altijd gesproken wordt van geplande vaststelling in 2015) bijwerken volgens de laatste inzichten / besluiten?

Arjan Kloosterboer

De tekst en pagina over doorontwikkeling RGBZ is nu bijgewerkt (zie hier en daar). Zie ook het daar gestelde over de vaststelling van RGBZ2. Nog onduidelijk is of dit plaats zal vinden tegelijkertijd met het vaststellen van de desbetreffende extraElements in ZDS 1.2 dan wel met ZDS 2.0. Dit is nog in onderzoek.

Ad Gerrits

"Vaststelling, en daarmee het verkrijgen van de status 'in gebruik', vindt plaats gelijktijdig met het vaststellen van het eerste hiervan afgeleide koppelvlak, naar verwachting in 2018. Op dit moment wordt in de Regiegroep besproken via welke route informatiemodellen en koppelvlakken worden vastgesteld." + een status "in ontwikkeling (goedgekeurd)" levert nog steeds onduidelijkheid op (bijv. bij nieuwe ontwikkelingen). Gelet op eerdere besluitvorming en bijgestelde inzichten over de rol van informatiemodellen lijkt het me voor iedereen helderder als nu "in gebruik" van worden gemaakt.