Bericht VrdLv01: Niet alle elementen in <scope> nillable

4 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Bericht VrdLv01: Niet alle elementen in <scope> nillable

Volgens de StUF 3.01 standaard moeten elementen in <scope><object> leeg worden op genomen met xsi:nil=”true”.

In betalen en invorderen bericht VrdLv01 is enkele elementen (waaronder debiteurnummer) niet nillable. Het is dus niet mogelijk aan de StUF standaard te voldoen.

Oplossing: maak alle scope elementen in het bericht VrdLv01 nillable.

Issue Manager

Van deze melding is ERR 489944  aangemaakt.

Michiel Verhoef

In bijgevoegde XSD schema's is dit issue opgelost. Aan alle betrokkenen het verzoek hier svp naar te kijken en voor 01-03-2018 te reageren.

Wanneer er geen bezwaren of andere redenen zijn deze versie in gebruik te nemen zal deze versie per 01 maart 2018 in gebruik genomen worden.

 

Bijlage

Betalen_en_invorderen_v1.00.04_-_Berichtschema_s.zip
Michiel Verhoef

Voor de volledigheid hierbij ook nog de geresolvede XSD schema's.

Bijlage

Betalen_en_invorderen_v1.00.04_-_Berichtschema_s_resolved.zip