De eerste vier posities van de medewerker identificatie zijn de gemeentecode van de gemeente zijnde de zaakbehandelende organisa

4 reacties / 0 nieuw
Kris van Kooten
De eerste vier posities van de medewerker identificatie zijn de gemeentecode van de gemeente zijnde de zaakbehandelende organisa

FOUT: De eerste vier posities van de medewerker identificatie zijn de gemeentecode van de gemeente zijnde de zaakbehandelende organisatie.

testset: Zaak- Document services 1.0

rol: Zaaksysteem

testplatform biedt zaak aan creeerzaak (P): 

 

 <ZKN:medewerker StUF:entiteittype="MDW" StUF:verwerkingssoort="T">
                    <ZKN:identificatie>1234020471</ZKN:identificatie>

Graag oplossen, want nu moet je elke x de gemeentecode aanpassen bij de variabelen

Frank Samwel

Beste Kris,

Kan je aangeven wat je hier wilt dat we oplossen? Volgens RGBZ is het terecht dat de medewerker identificatie begint met de gemeentecode. 

Wanneer je een testsetuitvoering maakt kan je de gemeentecode inderdaad aanpassen aan de gewenste waarde. Dat hoeft niet elke keer dat je deze test wilt uitvoeren. Je kan dezelfde testsetuitvoering meerdere keren uitvoeren, maar deze aangepaste waarde voor de variabele hoef je dan niet elke keer opnieuw aan te passen.

Joeri Bekker

Bij een hertest van ons Zaaksysteem lopen wij hier ook tegenaan (in ons geval de testset Zaak- en Document services 1.2).

Het issue ligt bij het StUF test platform (STP) omdat het STP de creeerZaak call doet en hier zelf een incorrecte medewerkersidentificatie mee stuurt. De test faalt dus door de eigen invulling van het STP, en niet door een fout antwoord van het Zaaksysteem.

Zoals Kris aangeeft moeten de gemeentecode worden ingevuld.

Frank Samwel

Beste Joeri,

Het StUF Testplatform is (helaas) geen echt zaaksysteem, maar een tool met voorgeconfigureerde berichten. Om toch zo realistisch mogelijk te kunnen testen, hebben we een variabele (eigenlijk een configureerbare constante), "gemeentecode", die je in je test kunt aanpassen naar de gemeentecode waarmee je de test wilt uitvoeren. Deze variabele wordt o.a. gebruikt voor het samenstellen van de medewerkercode in de test. De zaakidentificatie, die ook moet beginnen met de gemeentecode, wordt niet op deze manier samengesteld, maar wordt gehaald uit het antwoord op genereerZaakidentificatie dat door het zaaksysteem wordt gestuurd. Vervolgens controleert het STP of de gemeentecode in de zaakidentificatie gelijk is aan de gemeentecode in de medewerkeridentificatie.

Als dus bijvoorbeeld de genereerZaakidentificatie een zaakidentificatie geeft die begint met 0000, en de variabele gemeentecode begint met 1234, geeft het STP een fout, omdat er geen valide StUF bericht wordt gestuurd. Het STP is helaas niet geavanceerd genoeg om de gemeentecode uit de gegenereerde zaakidentificatie te halen en heeft daarom de variabele "gemeentecode" nodig.

Dit is dus op te lossen in de test door bij tabblad "Waarden van Variabelen" in de testsetuitvoering de variabele "gemeentecode" de juiste waarde te geven.