Voorbeeldberichten BAG-kennisgevingen

3 reacties / 0 nieuw
Arnoud de Boer
Voorbeeldberichten BAG-kennisgevingen

Voor implementatieondersteuning van het Geo-BAG koppelvlak (StUF-Geo BAG) is er behoefte aan voorbeeldberichten van BAG-kennisgevingen. Waar kunnen we deze vinden? Het betreft berichten (Lk03/Lk04) voor de volgende gebeurtenissen:

BAG-BN Benoemen nevenadres
BAG-AGO Archivering geconstateerd object
BAG-AOC Archivering bestaand object na constatering
BAG-COR Correctie naar aanleiding van een signalering
BAG-FGO Formalisering geconstateerd object
BAG-HLG Heropname legitiem gegeven
BAG-IN Intrekken adres
BAG-IO In onderzoek plaatsen
BAG-MUT Mutatie naar aanleiding van een signalering
BAG-NEG Negeer eerder gestuurd GeometrieVerzoek
BAG-VG Verbouwing gereed
BAG-VTP Verblijfsobject toevoegen aan pand
BGR-BIG Beschikbaar gekomen ingemeten geometrie
BGR-BSLLP Benoemen ligplaats
BGR-BSLSP Benoemen standplaats
BGR-COG Constatering nieuw object
BGR-IBV Intrekken bouwvergunning
BGR-ISLLP Intrekken ligplaats
BGR-ISLSP Intrekken standplaats
BGR-KVO Kleine verbouwing object
BGR-MAB Afzien van bouw
BGR-MGB Melding gebruiksgereed
BGR-MGS Melding sloop afgerond
BGR-OBA Ontvangst bouwaanvraag
BGR-SSVSAMEN Samenvoegen verblijfsobjecten
BGR-SSVSPLITS Splitsen verblijfsobjecten
BGR-VBI Verlenen bouwvergunning ingrijpende verbouwing
BGR-VBN Verlenen bouwvergunning
BGR-VOCDEEL Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteit
BGR-VOCHEEL Geheel verdwijnen objecten door calamiteit
BRA-BOR Benoemen openbare ruimte
BRA-BWP Benoemen woonplaats
BRA-GHO Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte
BRA-HNU Hernummeren adresseerbaar object
BRA-HOR Hernoemen openbare ruimte
BRA-IOR Intrekken openbare ruimte
BRA-KWGW Kleine wijziging grens woonplaats
BRA-OHN Hoofdadres en nevenadres van een adresseerbaar object omdraaien
BRA-WGW Wijzigen grens woonplaats
 

Barent Brouwers

Het Geo-BAG koppelvlak zal resulteren in een BGR-BIG kennisgeving. Alle andere BAG-kennisgevingsberichten zijn in het kader van het Geo-BAG koppelvlak iets minder relevant.

Barent Brouwers

Herstel : in het Geo-BAG berichtenverkeer 1.0.2 document wordt het volgende besproken :  Geo krijgt de BAG-identificatie van een geconstateerd nieuw pand retour na overname van BAG via een BAG-kennisgevingsbericht.

Dat zou dan moeten gaan om een BAG-FGO kennisgevingsbericht van BAG aan Geo.

En verder :

Naar aanleiding van een doorgevoerde mutatie op een BAG-object , stuurt BAG een kennisgeving van deze wijziging aan Geo, ofwel een BAG-kennisgevingsbericht (= StUF-BG). Geo filtert hieruit de voor de Geo/BGT relevante mutaties (bijv. wijziging van een nummeraanduiding door BAG) en verwerkt deze in de eigen applicatie.

Dit omvat inderdaad alle andere BAG-kennisgevingsberichten.....