Beschikking rechtbank JR/JB via RvdK

9 reacties / 0 nieuw
Frank Bink
Beschikking rechtbank JR/JB via RvdK
Het lijkt er op dat de RvdK notificatie beschikkingen stuurt die geen betrekking hebben op een VTO (VTO ingediend door gemeente of ambtshalve). Deze notificaties worden verstuurd via de Rol ‘Regisseur zorgaanbod’ in het kader van JB/JR. M.i. is dit echter niet in de specificaties (document: StUF-Koppelvlak Jeugdzorg v1.0.1 20151030 met wyz tov 1.0.0.docx) opgenomen. Bij een door de gemeente ingediend VTO staat de indicatieAmbtshalve op ‘False’ en is de gemeentelijke zaakidentificatie opgenomen. Bij een ambtshalve VTO staat de indicatieAmbtshalve op ‘True’ en is er geen gemeente zaakidentificatie opgenomen. Wat er nu aan de hand is, is dat de indicatieAmbtshalve op ‘False’ staat en er geen gemeentelijke zaakidentificatie is opgenomen. Deze kunnen we niet matchen op een VTO en verwerken nu het bericht niet.
Ruud Leenen

Idem.

Robert Melskens

Ruud,

Ik heb even ruggespraak gehouden met Jasper Vonk (ministerie V en J).
Hij kwam in zijn mailarchief e-Mailverkeer met Frank Bink tegen, naar aanleiding van diens melding over een soortgelijk probleem destijds. In dit e-Mailverkeer wordt de oorzaak toegeschreven aan VTO berichten die niet via de CORV zijn ingediend, maar waar wel een notificatie op volgt vanuit de RvdK. Destijds betrof dat nog zo'n 20% van de VTO's. Kan je eens nagaan of de notificatie waar je nu een probleem mee hebt misschien ook gebaseerd is op een VTO die niet via de CORV is ingediend?

Ruud Leenen

Robert, onderstaand een voorbeeld. Wordt bij ons afgeleverd voor een via Regas aangesloten VT organisatie. IndicatieAmbsthalve = False maar de

      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
        <ZKN:identificatie>C/17/164171 /FJ RK 18/1105</ZKN:identificatie>
 

is geen identificatie van een VTO dat vanuit REGAS is ingediend.

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body><JZ:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:JZ="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/jz0100" xmlns:skDict="http://data.justid.nl/sk/dictionary-1" xmlns:comHead="http://data.justid.nl/common/header-2" xmlns:Not="http://data.justid.nl/corv/document/Notificatie-1" xmlns:gbaDict="http://data.justid.nl/gba/dictionary-0" xmlns:jeugdDict="http://data.justid.nl/jeugd/dictionary-0" xmlns:jkDict="http://data.justid.nl/jk/dictionary-1" xmlns:xd="http://www.oxygenxml.com/ns/doc/xsl">
  <JZ:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002003214436001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>RvdK-applicatie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000001811910544001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>jeugd-applicatie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>b9b46495-31e0-43ab-9fda-b0d9fb79a749</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>201812031423</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
  </JZ:stuurgegevens>
  <JZ:object StUF:entiteittype="ZAK">
    <ZKN:identificatie>1-4CP0I5B</ZKN:identificatie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="instantie">00000002003214436001</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">false</StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
        <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
      </ZKN:gerelateerde>
    </ZKN:isVan>
    <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
        <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
          <BG:inp.bsn>*********</BG:inp.bsn>
          <BG:geslachtsnaam>*******</BG:geslachtsnaam>
          <BG:voornamen>**********</BG:voornamen>
          <BG:geslachtsaanduiding>*</BG:geslachtsaanduiding>
          <BG:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="V">20100609<!--input: 2010-06-09--></BG:geboortedatum>
        </ZKN:natuurlijkPersoon>
      </ZKN:gerelateerde>
      <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
    </ZKN:heeftBetrekkingOp>
    <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
        <ZKN:identificatie>C/17/164171 /FJ RK 18/1105</ZKN:identificatie>
        <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
          <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
          </ZKN:gerelateerde>
        </ZKN:isVan>
      </ZKN:gerelateerde>
    </ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
    <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
        <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
      </ZKN:gerelateerde>
      <ZKN:datumStatusGezet>20181203</ZKN:datumStatusGezet>
    </ZKN:heeft>
    <ZKN:leidtTot StUF:entiteittype="ZAKBSL">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BSL">
        <ZKN:datumBeslissing>20181203</ZKN:datumBeslissing>
        <ZKN:toelichting>OTS na VOTS</ZKN:toelichting>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="beslissendeInstantie">RC0110</StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
      </ZKN:gerelateerde>
    </ZKN:leidtTot>
  </JZ:object>
</JZ:notificatieDi01>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Robert Melskens

Dag Ruud,

Bedankt voor het voorbeeld maar helaas kan ik daaruit niet opmaken of de met dit bericht gerelateerde VTO bericht wel of niet via de CORV zijn ingediend. Kan je daar toch nog even naar kijken?

Ruud Leenen

Beste Robert,

Helaas dat kan ik niet. Het enige wat ik zien op basis van de waarde in 

        <ZKN:identificatie>C/17/164171 /FJ RK 18/1105</ZKN:identificatie>

is dat het bijbehorende VTO niet verzonden is door een VT organisatie die REGAS gebruikt. Wellicht dat een meelezer de opmaak van deze waarde herkent, in principe wordt die overgenomen van het ingediende VTO.

 

Hier een recent voorbeeld van 2 januari jl. waarbij de indicatieAmbtshalve=false maar de

        <ZKN:identificatie>0988334009</ZKN:identificatie>

een waarde bevat die niet refereert aan een eerder ingediend VTO uit REGAS.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body><JZ:notificatieDi01 xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:JZ="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/jz0100" xmlns:skDict="http://data.justid.nl/sk/dictionary-1" xmlns:comHead="http://data.justid.nl/common/header-2" xmlns:Not="http://data.justid.nl/corv/document/Notificatie-1" xmlns:gbaDict="http://data.justid.nl/gba/dictionary-0" xmlns:jeugdDict="http://data.justid.nl/jeugd/dictionary-0" xmlns:jkDict="http://data.justid.nl/jk/dictionary-1" xmlns:xd="http://www.oxygenxml.com/ns/doc/xsl">
  <JZ:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>00000002003214436001</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>RvdK-applicatie</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>00000001001116046000</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>jeugd-applicatie</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>cc4eeb2b-bcb9-4e11-8599-6f08860788df</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>201901021517</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>notificatieDi01</StUF:functie>
  </JZ:stuurgegevens>
  <JZ:object StUF:entiteittype="ZAK">
    <ZKN:identificatie>1-46Q6FYP</ZKN:identificatie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="instantie">00000002003214436001</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="indicatieAmbtshalve">false</StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
        <ZKN:omschrijvingGeneriek>Uitvoeren onderzoek kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
      </ZKN:gerelateerde>
    </ZKN:isVan>
    <ZKN:heeftBetrekkingOp StUF:entiteittype="ZAKOBJ">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="OBJ">
        <ZKN:natuurlijkPersoon StUF:entiteittype="NPS">
          <BG:inp.bsn>*********</BG:inp.bsn>
          <BG:geslachtsnaam>*********</BG:geslachtsnaam>
          <BG:voornamen>*********</BG:voornamen>
          <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
          <BG:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="V">20070404<!--input: 2007-04-04--></BG:geboortedatum>
        </ZKN:natuurlijkPersoon>
      </ZKN:gerelateerde>
      <ZKN:omschrijving>Client (kind)</ZKN:omschrijving>
    </ZKN:heeftBetrekkingOp>
    <ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
        <ZKN:identificatie>0988334009</ZKN:identificatie>
        <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT">
          <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT">
            <ZKN:omschrijvingGeneriek>Overwegen kinderbeschermingsmaatregel</ZKN:omschrijvingGeneriek>
          </ZKN:gerelateerde>
        </ZKN:isVan>
      </ZKN:gerelateerde>
    </ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>
    <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT">
        <ZKN:omschrijving>Onderzoek afgerond</ZKN:omschrijving>
      </ZKN:gerelateerde>
      <ZKN:datumStatusGezet>20181220</ZKN:datumStatusGezet>
    </ZKN:heeft>
    <ZKN:leidtTot StUF:entiteittype="ZAKBSL">
      <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="BSL">
        <ZKN:datumBeslissing>20181220</ZKN:datumBeslissing>
        <ZKN:toelichting>OTS</ZKN:toelichting>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="beslissendeInstantie">RC0111</StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
      </ZKN:gerelateerde>
    </ZKN:leidtTot>
  </JZ:object>
</JZ:notificatieDi01>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

 

Robert Melskens

Ok, ik zal navragen of men in CORV of anders bij de RvdK wat meer informatie m.b.t. het gerelateerde VTO bericht kan vinden. Wellicht komen we er dan achter wie de VTO heeft ingediend.

Robert Melskens

Ruud,

Er is inmiddels navraag gedaan bij de RvdK.

De met de notificatie gerelateerde VTO is op 31 augustus 2018 bij de Raad binnen gekomen. Op dat moment was de gemeente Weert nog via OBEC op de CORV aangesloten. Weert is ondertussen via Regas aangesloten en de notificatie wordt nu dus naar Regas gestuurd.

Ruud Leenen

Helder Robert, dank.

Voor het laatste voorbeeld is dat inderdaad recent gebeurd, wisseling van leverancier. Voor het eerdere voorbeeld (ontvangen 3 december 2018) is er geen wisseling in de periode daarvoor aan vooraf gegaan. Maar dan zou de verklaring kunnen zijn dat Notificaties op eerder ingediend VTO > 1 jr na het VTO kunnen volgen.