StatusNotificatie_Di01

14 reacties / 0 nieuw
Barent Brouwers
StatusNotificatie_Di01

In een StatusNotificatie-bericht worden telkens twee objecten per onderdeel opgevoerd. Dat moet dan dus wel een WAS/WORDT constructie zijn, waarbij alleen die panden en tgo's worden opgevoerd waarvoor de statusVoortgangBouw is veranderd.  Vraag is even of dit zo is.

 

Barent Brouwers

Kunnen we ervan uitgaan dat in een StatusNotificatie alle objecten binnen een onderdeel van dezelfde, oude statusVoortgangBouw (WAS) naar eenzelfde, nieuwe statusVoortgangBouw (WORDT) gaan ?

Hetgeen betekent dat er telkens maar 1 BAG-Mutatie per onderdeel plaatsvindt ?

Of kan het zo zijn dat er binnen 1 onderdeel sommige objecten van status "Vergunning verleend"  naar status "Vergunning ingetrokken"  gaan en andere van status "Vergunning verleend"  naar status "Bouw of sloop gestart"  ?   

Barent Brouwers

In de statusnotificatie wordt in het WBG:zaak element ook een WAS/WORDT constructie gebruikt voor de betreffende zaak.

Wat is het idee hierachter ? Welke wijzigingen in de zaak zouden eventueel kunnen optreden bij een statusnotificatie ?

Barent Brouwers

 Het element resultaat in statusNotificatie kan de volgende waardes hebben:
            //< enumeration value = "Verleend" />
            //< enumeration value = "Geweigerd" />
            //< enumeration value = "Vergunningvrij" />
            //< enumeration value = "Ingetrokken" />

Voor de waardes "Geweigerd" en "Vergunningvrij" is geen BAG-kennisgevingsbericht beschikbaar.

Wat is hiervoor de reden ? 

 

Barent Brouwers

statusVoortgangBouw kan de waarde "Bouw of sloop gestart" hebben, voor start bouw is er een BAG-kennisgevingsbericht BGR-MSB. Iets dergelijks is er niet voor start sloop. Waarom is dat ?

Issue Manager

Van deze vragen is issue 490147 aangemaakt

Barent Brouwers

Beste VNG Realisatie, ik ben benieuwd naar de afhandeling van deze issue. Kan ik dat ergens volgen ? 

Michiel Verhoef

>In een StatusNotificatie-bericht worden telkens twee objecten per onderdeel opgevoerd. Dat moet dan dus wel een WAS/WORDT constructie zijn, waarbij alleen die panden en tgo's worden opgevoerd waarvoor de statusVoortgangBouw is veranderd.  Vraag is even of dit zo is.

 

Dit is correct. Het is functioneel m.i. ook niet nodig om een statusVoortgang bericht (een update dus) te sturen terwijl er niets gewijzig is.

Michiel Verhoef

> Kunnen we ervan uitgaan dat in een StatusNotificatie alle objecten binnen een onderdeel van dezelfde, oude statusVoortgangBouw (WAS) naar eenzelfde, nieuwe statusVoortgangBouw (WORDT) gaan ?

> Hetgeen betekent dat er telkens maar 1 BAG-Mutatie per onderdeel plaatsvindt ?

> Of kan het zo zijn dat er binnen 1 onderdeel sommige objecten van status "Vergunning verleend"  naar status "Vergunning ingetrokken"  gaan en andere van status "Vergunning verleend"  naar status "Bouw of sloop gestart"  ?   

 

Als ik naar het bericht kijk heeft elk onderdeel een WAS/WORDT situatie (object 2 keer aanwezig). Het is dus mogelijk om meerdere onderdelen in een bericht op te nemen maar let op, deze onderdelen moeten wel onderdeel zijn van dezelfde zaak.

Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat een object "oude schuur"  gesloopt is en de bouw van een ander object "nieuwe schuur"  gestart is. Zolang dit onderdeel is van dezelfde zaak.

Het voorbeeld van het vervangen van de ene schuur door de andere is misschien functioneel niet helemaal juist maar ik kan me voorstellen dat er bouwactiviteiten zijn die wel aan elkaar gelieerd kunnen zijn. Bijvoorbeeld de sloop van een deel van een dak voor het plaatsen van een dakkapel.

 

 

Michiel Verhoef

> In de statusnotificatie wordt in het WBG:zaak element ook een WAS/WORDT constructie gebruikt voor de betreffende zaak.

> Wat is het idee hierachter ? Welke wijzigingen in de zaak zouden eventueel kunnen optreden bij een statusnotificatie ?

Dit is een interpretatie van mijn kant maar ik kan me voorstellen dat na het afmelden van bouw gereed de zaak afgehandeld is. Dus met de melding dat de bouw gereed is is de zaak ook afgehandeld.

Michiel Verhoef

>  Het element resultaat in statusNotificatie kan de volgende waardes hebben:
>            //< enumeration value = "Verleend" />
>           //< enumeration value = "Geweigerd" />
>            //< enumeration value = "Vergunningvrij" />
>            //< enumeration value = "Ingetrokken" />

> Voor de waardes "Geweigerd" en "Vergunningvrij" is geen BAG-kennisgevingsbericht beschikbaar.

> Wat is hiervoor de reden ? 

 

Niet om de bal terug te kaatsen maar waarom zou een BAG kennisgevingsbericht nodig zijn in deze gevallen? Bij Geweigerd is er geen sprake van een verandering, bij vergunningsvrij wordt de status van de (ver)bouw/sloop etc. gewoon doorgegeven?

Of zie ik het verkeerd?

Michiel Verhoef

> statusVoortgangBouw kan de waarde "Bouw of sloop gestart" hebben, voor start bouw is er een BAG-kennisgevingsbericht BGR-MSB. Iets dergelijks is er niet voor start sloop. Waarom is dat ?

Dat is een goede vraag, ik ga dit uitzoeken.

Michiel Verhoef

Volgens het overzicht van gebeurtenissen van het Kadaster is er geen gebeurtenis start sloop.

Zie ook https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/gebeurtenissen.html

Barent Brouwers

Bedankt voor deze toelichting(en) !