Zorgmelding: HeeftBetrekkingOp

3 reacties / 0 nieuw
Ryan Barrett
Zorgmelding: HeeftBetrekkingOp

"zorgmeldingDi01 - 03.xml" bevat geen element. Verder zie ik geen datum dat ik kan gebruiken om het bericht te kunnen koppelen aan een persoon. Hoe moet ons applicatie met zulke berichten om gaan?

Robert Melskens

Je melding roept wat vragen bij mij op. Je zegt dat het bewuste bestand geen element bevat.
Daaruit je zou moeten concluderen dat het document leeg is wat niet het geval is.

Op basis van de titel van deze discussie (Zorgmelding: HeeftBetrekkingOp') ga ik er vanuit dat je bedoeld dat het bestand geen 'heeftBetrekkingOp' element heeft. Ook dat is echter niet van toepassing aangezien zo'n element wel degelijk aanwezig is.
De persoon die daarin is gespecificeerd kan je identificeren met het eveneens aanwezige bsn-nummer in het element 'inp.bsn'.

Tenslotte vraag ik me af waarom je een datum zou willen gebruiken om een persoon te koppelen?

Ryan Barrett

Bedankt Robert, je heb mijn vraag beantwoord. Ik bedoelde datum/gegevens, niet datum/kalendar :) Mijn excuses voor de onduidelijkheid.