Aanpassing op voorstel "GAB Omgaan met geen waarde"

1 bericht / 0 nieuw
Henri Korver
Aanpassing op voorstel "GAB Omgaan met geen waarde"

Bijgaand (zie bijlage onderaan) een nieuwe 1.1 versie voor het bestaande voorstel "GAB Omgaan met geen waarde 1.0". Er is een nieuw hoofdstuk 4 toegevoegd waarin de codes voor lege waarden zijn vertaald naar XSD.
 
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:GAB="http://www.noraonline.nl/GAB/gab0100"
  targetNamespace="http://www.noraonline.nl/GAB/gab0100"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified"
  version="1.0">

  <xs:simpleType name="NulReden">
         <restriction base="string">
                <xs:enumeration value="nietOndersteund"/>
                <xs:enumeration value="nietGeautoriseerd"/>
                <xs:enumeration value="geenWaarde"/>
                <xs:enumeration value="waardeBestaat"/>
                <xs:enumeration value="waardeOnbekend"/>
                <xs:enumeration value="vastgesteldOnbekend"/>
        </xs:restriction>
 </xs:simpleType> 
  ...
</xs:schema>
 
In de namespace van een andere standaard kan deze enumeratie eventueel worden uitgebreid met nieuwe codes door middel van het extension-mechanisme van XSD.