Eigen namespace voor GAB

4 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Eigen namespace voor GAB

Het voorstel is om voor GAB een eigen namespace te definiëren waarin de XSD-definities van de verschillende GAB voorstellen kunnen worden ondergebracht. (In de nieuwe voorstellen voor "Mogelijke Onvolledige Datum"  en "Omgaan Met Lege Waarden" heb ik hier alvast een voorschot op genomen.)

Om dit snel te realiseren kunnen we aan NORA vragen of ze voor ons het volgende subdomein willen registeren:

http://www.noraonline.nl/GAB

Dan is de namespace altijd uniek en hoeven we zelf niets te doen qua beheer.

Een eigen namespace voor GAB is naar mijn mening de enige manier om onze standaardisatie-afspraken daadwerkelijk goed af te kunnen dwingen in het stelsel. Als iedereen de XSD-definities van het GAB in hun eigen namespace zetten lopen we toch weer het risico dat er afwijkingen ontstaan en dat is fnuikend voor de interoperabiliteit in de BV Nederland.

Ruud Kathmann

Ik zou het erg betreuren als GAB een nieuw beheerorganisatie voor een berichtenstandaard zou worden.

GAB is op dit moment een overleg tussen beheerders van standaarden die gezamenlijk inhoudelijke afspraken maken en elkaar dan beloven dat in de eigen standaard te implementeren, zodat de standaarden steeds meer op elkaar gaan lijken.

Wanneer GAB ook een eigen namespace moet gaan beheren vergt dat vergaande besluiten over het opbouwen van een beheerorganisatie met voldoende toekomstperspectief.

Dus ik pleit er voor dat ieder de gemaakte afspraken in de eigen namespace (blijft) implementeren.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 december 2016 zijn er geen directe bezwaren geuit tegen dit voorstel en de andere voorstellen (Aanpassing op voorstel "GAB Omgaan met geen waarde" en Aanpassing op het voorstel "GAB mogelijk onvolledige datum"). Wel werd aangegeven dat de voorstellen alleen serieus genomen kunnen worden als er een serieuze beheerorganisatie is opgetuigd. Indien dat niet goed geregeld is dan, was de conclusie, zijn de voorstellen een best practice en hoeven deze dus niet verplicht opgevolgd te worden.

Wim Bakkeren

Het hanteren van een namespace voor de harmonisatievoorstellen van GAB betekent niet dat er ook een beheerorganisatie ontstaat. De werkgroep GAB stelt harmoniesatievoorstellen op voor datatypen in berichtuitwisseling. Henri legt hierboven uit wat het voordeel is van het hanteren van een eigen namespace daarvoor.

De discussie of de GAB succesvol kan zijn zonder een serieuze beheerorganisatie is een andere discussie. Als we die willen voeren dan stel ik voor daar een aparte discussie voor aanmaken.