Opname datatype MIME

3 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Opname datatype MIME

Verzoek om het datatype MIMI Content als standaard datatype op te nemen bij het GAB. Dit datatype staat op de lijst van open standaarden https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/mime en het zou dus in principe niet meer aangemeld hoeven te worden bij het GAB.  Aanleiding van het verzoek is het document

http://www.noraonline.nl/images/noraonline/6/6c/GAB_basis_datatypen_1.0.pdf 

Op de 1e pagina van dit document is  heel duidelijk en helder geformuleerd dat de stelselstandaarden voor basis datatypen gebruik maken van internationale standaarden. En dat het niet zinvol is om een lijst van gestandaardiseerde datatypen op te nemen.

Tot zover geen probleem.

Vervolgens is een aantal internationale (geo) standaarden en geomtetrietypen expliciet benoemd die m.i. niet relevant zijn voor het vervolg van het document. Maar het roept bij mij  wel de vraag op in hoeverre MIME  als standaard geborgd is binnen het GAB.

Vandaar het verzoek om het document aan te passen door deze standaarden niet meer te benoemen of anders alle relevante standaarden m.b.t. datatypen op te nemen waaronder MIME.

 

Paul Janssen

Het verzoek betreft twee onderwerpen:

Mime als basistype op deze lijst?
Of het een basis datatype is weet ik niet, het lijkt iets complexer dan een datatype. De datatypen die in het voorstel zitten zijn de 'voor de hand liggende' typen, die regelmatig worden gebruikt en waarvoor in de praktijk geen internationale standaard werd gevolgd. Mime staat inderdaad al als standaard op lijst bij het Forum Standaardisatie. Het heeft dan niet veel zin om dit in het Datatype voorstel te herhalen.

Conclusie: geen toevoeging Mime

Lijst met standaardreferenties uit het voorstel verwijderen:
Het voorstel over Basis Datatypen baseren op internationale standaarden probeert een brug te slaan naar het gebruik van in de regel voor de hand liggende gestandaardiseerde datatypes voor getallen, karakters, tekst, datum, ja nee en de geometrietypen zoals punt, lijn, vlak en variaties daarop en nog mogelijk andere basistypen (open einde). Een uitputtende lijst daarvan opstellen heeft geen zin dus die is weggelaten. Het helpt wel om de internationale standaarden op te noemen die hier over gaan. Ook die lijst is waarschijnlijk niet volledig, maar het geeft wel de richting aan waar men het moet zoeken. We kunnen toevoegen dat die lijst niet volledig is, maar weglaten voegt geen informatie toe. De GAB voorstellen zullen altijd beoordeeld moeten worden in een specifieke toepassing van een standaard en zijn wat dat betreft richtinggevend en niet beperkend voor uitbreiding.

Conclusie: geen aanpassing.

Ellen Debats

Tja zeer eenzijdige benadering. En internationale standaarden betreffen helaas niet alleen Geo en het is  niet terecht dat deze daar wel benoemd worden

Misschien moet dan ook duidelijk gemaakt worden wat we onder basistypen verstaan want waarom geometrietypen dan wel basistypen zijn en MIME niet is voor mij onduidelijk.